Pille Karras

Pille Karras – väikekannelde ja rahvakannelde liigijuht