Pille Karras


Pille Karras – väikekannelde ja rahvakannelde liigijuht
Foto autor: Riina Varol