Ajakava

XIII noorte laulu- ja tantsupidu toimub 30. juunist kuni 2. juulini 2023

XIII noorte tantsupeo etendused toimuvad 30. juunil ja 1. juulil 2023.

REGISTREERUMINE

Registreerumine XIII noorte laulu- ja tantsupeole toimub järgmiselt:

6.-30. september 2021: 1. registreerumine peole, õppematerjalide tellimine.

3.-31. jaanuar 2022: 2. registreerumine peole, õppematerjalide tellimine.

Tallinna ja Harjumaa 1.-2. klassi tantsurühmade registreerimine toimub septembris 2022.

Väliseesti kollektiivide registreerumine peole toimub 10. novembrist 2021 kuni 31. jaanuarini 2022.

ÕPPEMATERJALIDE JAGAMINE JA ÕPPEPROTSESS

Õppematerjalid jõuavad tantsijateni 2022. aasta alguses.

Esimesed repertuaariseminarid  tantsurühmade juhendajatele 5.-6.veebruaril 2022 Tallinnas ja Tartus, võimlemisrühmade juhendajatele 19.- 20.veebruaril 2022 Tallinnas ja Tartus. (Vaata ajakava).
Teine seminar tantsu- ja võimlemisrühmade juhendajatele 15.- 17.august 2022 Viimsis.

Tantsupeo eelproovid toimuvad jaanuar kuni aprill 2023. Eelproovide ajakava selgub sügisel 2022.

Registreerimine on avatud!

XIII noorte tantsupeol osalevad rühmaliigid

1.-2. klassi segarühmad
Liigijuht Liina Eero, assistent Kristi Aitsam
Rühmas tantsivad Tallinnas ja Harjumaal tegutsevate tantsurühmade lapsed, kes 2022/2023 õppeaastal õpivad 1.-2.klassis ning kellest 75% on sündinud ajavahemikul 1.oktoober 2013 kuni 30.september 2015.
1.-2. klassi segarühma liiki ootame rühmi, mis alustavad tööd 2022.a sügisel ehk lapsi, kes tantsivad esimest aastat.

Tallinna ja Harjumaa 1.-2.klassi rühmade registreerimine toimub septembris 2022.

2.-3. klassi segarühmad
Liigijuht Ulla Helin-Mengel, assistent Dagmar Aus
Rühmas tantsivad lapsed, kes 2022/2023 õppeaastal õpivad 2. ja 3.klassis ning kellest
75% on sündinud ajavahemikul 1.oktoober 2012 kuni 30.september 2014

3.-4. klassi segarühmad
Liigijuht Kristiina Siig, assistent Helen Reimand
Rühmas tantsivad lapsed, kes õpivad 2022/2023 õppeaastal 3. ja 4.klassis ning kellest
75% on sündinud ajavahemikul 1.oktoober 2011 kuni 30.september 2013

5.- 6.klassi segarühmad
Liigijuht Ingrid Jasmin, assistent Karel Vähi
Rühmas tantsivad lapsed, kes õpivad 2022/2023 õppeaastal 5. ja 6.klassis ning  kellest
75% on sündinud ajavahemikul 1.oktoober 2009 kuni 30.september 2011

7.-9. klassi segarühmad
Liigijuht Helena-Mariana Reimann, assistent Kätlin Merisalu
Rühmas tantsivad lapsed, kes õpivad 2022/2023 õppeaastal 7.-9.klassis ning kellest
75% on sündinud ajavahemikul 1.oktoober 2006 kuni 30.september 2009

C- noorte segarühmad
Liigijuht Maido Saar, assistent Marius Aave
Rühmas tantsivad noored, kes 2022/2023 õppeaastal õpivad 10.- 12.klassis või ülikooli/ kutseõppe I kursusel ning kellest 75% on sündinud ajavahemikul 1.oktoober 2001  kuni 30.september 2006

Neidude tantsurühmad
Liigijuht Elo Unt, assistent Liisa Laine
Rühmas tantsivad neiud, kes 2022/2023 õppeaastal õpivad 9.- 12.klassis või ülikooli/ kutseõppe I kursusel  ning kellest 75% on sündinud ajavahemikul 1.oktoober 2001  kuni 30.september 2007

Pererühmad
Liigijuht Mall Paulus, assistent Jaan Ulst

Pererühmas tantsivad mehed, naised, poisid ja tüdrukud.

Kollektiivis tantsivad koos 8 täiskasvanut ja 16 last. Lapsed õpivad 2022/2023 õppeaastal 1.-4.klassis.

NB! Pererühmade liigis ei saa kandideerida Tallinna, Tartu ja Pärnu linnades ning Harjumaal tegutsevad kollektiivid.

Võimlemisrühmad
Liigijuht Kadri Jukk, assistent Kersti Kull

Väikesed võimlejad Vvõ
Rühmas osalevad lapsed, kes 2022/2023 õppeaastal õpivad 1.-4.klassis ning kellest 75% on sündinud ajavahemikul 1.oktoober 2011 kuni 30.september 2015

Suured võimlejad jagunevad kahte gruppi: 

SVõ 1 Rühmas osalevad noored, kes 2022/2023 õppeaastal õpivad 5.-8.klassis ning kellest 75% on sündinud ajavahemikul 1.oktoober 2007 kuni 30.september 2011

SVõ 2  Rühmas osalevad noored, kes 2022/2023 õppeaastal õpivad 9.- 12.klassis või ülikooli/ kutseõppe I kursusel ning kellest 75% on sündinud ajavahemikul 1. oktoober 2001 kuni 30.september 2007

Peol osalevad rühmaliigid

  • rühmaliikidesse jaotumine on sünnikuupäeva järgi nii, nagu õpilased jaotuvad klassidesse haridussüsteemis
  • rühmaliigi nimetus näitab ära, millises klassis tantsijad 2022/2023 õppeaastal õpivad. Õppeaasta lõppeb 31. augustil 2023

Välis-Eesti kollektiivid võivad kandideerida igasse tantsurühma liiki.
Kandideerimine peole on samadel tingimustel kui Eestis tegutsevatel kollektiividel. 
Registreerimine Välis-Eesti kollektiividele 10.novembrist 2021 kuni 31.jaanuarini 2022 veebilehel aadressiga www.laulupidu.ee.