Kõnevõistlus

Noorte laulu- ja tantsupeo KÕNEVÕISTLUS „PÜHA ON MAA“

Kõned kuuluvad laulu- ja tantsupeo traditsiooni juurde. Kõnelejad on väljendanud isamaalisi tundeid, väärtusi ning mõtestanud ajahetkes toimuvat.

Kaasajast on ilmselt kuulsaim laulupeol esitatud kõne pärit aastast 1999, mil president Lennart Meri lausus meeldejäävad sõnad: „Nüüd on moes rääkida, et laulupeod ei ole enam moes. Aitäh teile kõigile, et te oma siinolekuga selle lolli jutu olete juba ümber lükanud! Tuhat korda südamest aitäh! Laulupidu ei ole kunagi moes olnud, sest laulupidu ei ole moeasi. Laulupidu on südameasi. Nagu eesti keel ja meel, nagu armastus. Moed tulevad ja lähevad, aga rahvas jääb ja riik jääb. Laulud on olnud meie relvad, laulupeod meie võidud.“

Noorte kõnekirjutamise võistluse idee sündis peo korraldustoimkonna soovist  teada saada, kuidas väljendaksid oma mõtteid, tundeid ja vaateid peo tähtsaimad osalised – lapsed ja noored. Mida tähendab neile Hando Runneli  sõnastatud,  XIII noorte laulu- ja tantsupeo väärtussõnumit kandev juhtmõte „Püha on maa“ ning millise kõne peaksid nemad, seistes terve Eestimaa ees?

XIII noorte laulupeo kunstilise juhi Pärt Uusbergi mõtteid XIII noorte laulupeost saab lugeda siit: https://2023.laulupidu.ee/xiii-noorte-laulupidu/

XIII noorte tantsupeo pealavastaja Agne Kurrikoff-Hermani mõtteid XIII noorte tantsupeost saab lugeda siit: https://2023.laulupidu.ee/xiii-noorte-tantsupidu/

XIII noorte laulu- ja tantsupeo rahvamuusikapeo pealiku Juhan Uppini mõtteid rahvamuusikapeost saab lugeda siit: https://2023.laulupidu.ee/rahvamuusikapidu/

Võistluse tingimused

Võistlusel osalema ootame lapsi ja noori vanuses 7 kuni 27 eluaastat.

Osaleda soovijatel palume kirjutada eestikeelne kõne pealkirjaga „Püha on maa“,  pikkusega kuni 1800 tähemärki (sh tühikud).

Kõne võib koostada individuaalselt või ka klassi/kooli/koori/tantsurühma/orkestri või huviringi ühisloominguna.

Kõne palume hiljemalt 31. oktoobriks 2022 laadida pdf-failina üles.

Samuti võib oma kõne saata postiga aadressile Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA, Pärnu mnt 10, Tallinn 10148 (ümbrikule palume lisada märksõna KÕNEVÕISTLUS).

Kõne juurde palume kindlasti lisada autori(te) andmed: nimi, vanus, telefoninumber, e-posti aadress ja postiaadress. Kui tööl on juhendaja, siis ka juhendaja nimi ja e-postiaadress.

Võistluse tulemused

Töid hindava žürii liikmeteks on emakeeleõpetajad, asjatundjad Eesti Keele Instituudist, ajalehest “Postimees”, ajakirjast “Hea Laps” ning XIII noorte laulu- ja tantsupeo loominguliste toimkondade esindajad.

Kõnesid hinnatakse neljas vanuseastmes:

1.-4. klass
5.-9. klass
10.-12. klass
Noored vanuses 20-27

Žürii poolt välja valitud kõned leiavad kas osaliselt või tervikuna kasutust XIII noorte laulu- või tantsupeo lavastustes  ning avaldatakse  laulu- ja tantsupeo „Teatajas“. Kõigile  ära märgitud tööde autoritele on auhinnad.

Võistlusel osaleja kinnitab kõnet saates, et ta on kõne autor ning et ta ei riku kellegi autoriõigust.

Juhul, kui kõne osutub valituks ning kantakse osaliselt või tervikuna ette XIII noorte laulu- ja tantsupeol või avaldatakse ükskõik millisel moel XIII noorte laulu- ja tantsupeo eel, ajal või järel, jäävad edasised autoriõigused töö autorile. Võistlusele saadetud kõnede autorid või nende esindajad annavad  Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutusele õiguse kõnede kasutamiseks tähtajatult ning samuti õiguse kõnede avaldamiseks kolmandate isikute poolt.

Ajakava

Võistluse väljakuulutamine: 16. september 2022
Tööde laekumise tähtaeg: 31. oktoober 2022
Tulemuste väljakuulutamine: detsember 2022

Lisainfo

Võistluse korraldaja on Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus.

Lisainfot võistlusel osalemise tingimuste kohta saab tööpäeviti kl 9.00 – 17.00 telefonil 5 236 239 või e-postiga [email protected]