Kohila Vineer

Kohila Vineer on lisaks oma põhitegevusele, milleks on vineeri tootmine, aktiivne ka ühiskondlikes tegevustes. Oleme toetanud erinevaid kultuuri-, spordi-, haridus- ja kogukondlikke projekte.

On suur au ja rõõm, olla osa sellisest suurest sündmusest nagu seda on XIII noorte laulu- ja tantsupidu, ning anda oma panus ürituse õnnestumisele, annetades selleks meie toodangut.

Meie südameasjaks on ja jääb ka edaspidi, toetada laste ja noorte loovust ja andeid.