Avaneb täiendav taotlusvoor laulu- ja tantsupeo liikumise juhendajate tööjõukulu toetuseks

Eesti Rahvakultuuri Keskus annab teada, et erandkorras avatakse 15.–31. augustini täiendav taotlusvoor laulu- ja tantsupeo liikumises osalevate kollektiivide juhendajate tööjõukulu jagamiseks 2022. aasta eest. Esmakordselt saab toetust taotleda ka määruses esitatud nõuetele vastavate võimlemisrühmade juhendajate tööjõukulude katmiseks.

Rahvakultuuri keskuse toetusmeetme osakonna juhataja Margit Salmari selgitusel tagatakse andmisega võimalikult paljudele juhendajatele senisest õiglasema ja ootustele vastava töötasu ning töölepingust tulenevad sotsiaalsed garantiid. See võimaldab suuremal hulgal juhendajatel keskenduda kollektiivi juhendamisele kui põhitööle ja tagada professionaalide pealekasvu.

Toetust makstakse juhul, kui tööandja kui taotleja on maksnud juhendajale vähemalt 2021. aastal kehtinud kultuuritöötaja brutotöötasu alammäära ja juhendaja täiskoormuse jagamisel saadud kontakttunni tasu, millele lisanduvad sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmakse. 31. augustini kestva täiendava taotlusvooru raames saab toetust küsida tagasiulatuvalt 2022. aasta eest.

„Oluline on märkida, et täiendavas taotlusvoorus arvestatava tunnitasu hinnaks on minimaalselt 15,50 eurot. Kuivõrd käesolevast aastast on kultuuritöötaja miinimumpalk tõusnud 1400 eurole, tõuseb 2023. aastaks ehk sügisel eesootavaks taotlusvooruks aga kollektiivi juhi minimaalne tunnitasu juba 16,66 eurole,“ lisas Salmar. 

Infoseminar täiendava taotlusvooru kohta toimub 10. augustil kell 10-11. Seminarile on kuni 9. augustini (k.a) võimalik registreerida siin, registreerunutele saadetakse osalemiseks vajalik link vahetult enne selle algust.

Laulu- ja tantsupeoliikumises osalevate kollektiivide juhendajate tööjõukulu toetuse määruse ja seletuskirjaga saab tutvuda Eesti Rahvakultuuri Keskuse kodulehel. Taotlemine toimub Toetuste Menetlemise Infosüsteemi kaudu. Toetuse menetlejaks on Eesti Rahvakultuuri Keskus.

Eelinfona anname teada – taotlusvoor 2023. aastakstööjõukulu toetuse taotlemiseks on avatud 1.–31. oktoobrini 2022 ning vastav infopäev toimub 30. augustil kell 11–12.30. 

Lisainfo

Margit Salmar

Toetusmeetmete osakonna juhataja

Eesti Rahvakultuuri Keskus

tel: 600 9165

E-post: [email protected]