Avatud on kollektiivide toetusprogramm hooajaks 2021/22

1. – 30. septembrini 2021 on avatud laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide tegevustoetuse taotlusvoor käesolevaks hooajaks. Uus hooaeg toob kaasa olulised muutused. 

Toetusprogrammi hakkab reguleerima kultuuriministri määrus, koos uuenenud nõuetega, aga ka laienenud võimalustega. 

Toetuse taotlemine, menetlemine ja aruandlus on uues asukohas, milleks on Kultuuriministeeriumi Toetuste Menetlemise Infosüsteem

Seoses uue Toetuste Menetlemise Infosüsteemiga saab taotlejaks olla vaid Eestis registreeritud juriidiline isiku, riigiasutuse või kohaliku omavalitsuse üksuse allkirjaõiguslik isik või tema poolt volitatud isik.

  

Toetust saavad taotleda need kollektiivid, kes osalesid viimasel üld- või noorte laulu- ja tantsupeo protsessis ning uuendusena ka uued kollektiivid, kes registreeruvad XIII noorte laulu- ja tantsupeole ning osalevad tulevase laulu- ja tantsupeo ettevalmistusprotsessis.

Ka on uuendusena toetusprogramm avatud võimlemiskollektiividele – üks kord, konkreetse peo ettevalmistusprotsessi jooksul. Tänavu avatakse toetusprogramm võimlemiskollektiividele, kes plaanivad osa võtta 2023. aastal toimuvast XIII noorte tantsupeost. Taotlemise eelduseks on registreerumine peole nüüd, septembris 2021 ning osalemine noortepeo ettevalmistusprotsessis. Võimlemiskollektiividele on toetusprogramm avatud ainult käesoleval hooajal. 

2021/2022 hooaja tegevustoetuste taotlusvoor on avatud 1. – 30. september 2021 (k.a).
Taotlusvooru abikõlblikkuse periood on 1. september 2021 kuni 31. august 2022.

Toetuse aruannet saab esitada Toetuste Menetlemise Infosüsteemis 1. – 30. september 2022.

Kõigile toetust taotlevatele kollektiividele on toetuse esmakordsel taotlemisel Kultuuriministeeriumi Toetuste Menetlemise Infosüsteemi kaudu vajalikud järgmised tegevused:

  1. Kollektiivi juriidilise isiku allkirjaõiguslik esindaja (juhatuse liige, kes on kantud Äriregistri 

B-kaardile) siseneb Kultuuriministeeriumi Toetuste Menetlemise Infosüsteemi 

  1. Lisab sinna ettevõtte, keda ta esindab (esindusõigused → lisa ettevõte). 
  2. Seejärel saab ta juriidilise isiku esindajana minna koostama taotlust (uus taotlus → avanevast menüüst valida taotlusvoor → Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide riiklik tegevustoetus → koosta taotlus).

Kui kollektiivi juriidilise isiku allkirjaõiguslik esindaja soovib taotlemiseks volitada kollektiivi kontaktisikut, siis:

1)           Kollektiivi juriidilise isiku allkirjaõiguslik esindaja (juhatuse liige, kes on kantud Äriregistri B-kaardile) siseneb Kultuuriministeeriumi Toetuste Menetlemise Infosüsteemi 

2)           Lisab sinna ettevõtte, keda ta esindab (esindusõigused → lisa ettevõte).

3)           Annab volituse (esindusõigused → ava juriidiline isik → seo isik)

4)           Seejärel siseneb volitatud isik Kultuuriministeeriumi Toetuste Menetlemise Infosüsteemi ning saab minna koostama taotlust. 

Toetuse taotlemise kohta leiab täpsemad juhtnöörid siit: https://sa.laulupidu.ee/toetusprogramm-2021-22/juhendmaterjalid-taotlemiseks/
Samuti koondame siia lehele korduma kippuvad küsimused.

Toetuse andmise eesmärk on tagada UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja kantud laulu- ja tantsupidude traditsiooni kestmine ning  arendada laulu- ja tantsupeo liikumises osalevate kollektiivide tegevust kvalifitseeritud juhendaja ja püsiva organisatsiooni toetamise kaudu. Taotlusvooru eelarve 2021/2022 hooajaks on 1 miljon eurot. Taotletava toetuse summa suurus sõltub taotlusvooru esitatud ja nõuetele vastavaks tunnistatud taotluste ja taotlejate arvust. Laulu- ja tantsupeoliikumises osalevate kollektiivide tegevustoetuse määruse rakendamise eest vastutab Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus.

Toetusprogrammi reguleeriva kultuuriministri määruse tervikteksti Riigi Teatajast leiab siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/112052021013  

Määruse seletuskirjaga saab tutvuda siin: https://sa.laulupidu.ee/wp-content/uploads/2021/05/Laulu-ja-tantsupeoliikumises-osalevate-kollektiivide-toetamise-määruse-SK.pdf

Lisainformatsioon:

Vajadusel saab toetusprogrammi osas nõu küsida XIII noorte laulu- ja tantsupeo Terepäevadel, mis toimuvad 6. septembrist kuni 24. septembrini üle terve Eesti. Terepäevade täpsem info ja registreerimine asub siin: https://register.laulupidu.ee/leaders/seminars

Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA

e-post: [email protected]

Tel: 627 3120 (vastame tööpäevadel kl 9.00-17.00)