Milleks koorijuhi kutse? Milleks on vaja koorijuhile kutsetunnistust?

Laulu- ja tantsupeol osalevate kollektiivide toetusprogrammi raames on tegevustoetuste taotlusvoor hooajaks 2020/2021 kollektiividele taotlemiseks avatud kuni 14. oktoober 2020. toetusprogrammi toel on kollektiivijuhtidel võimalik taotleda kutsetunnistust, mis on muuhulgas edaspidi vajalik ka loodava palgatoetusprogrammi kaudu palgatoetuse taotlemiseks.

Kuidas see käib ja milleks koorijuhile kutsetunnistus, küsisime Koorijuhtide Liidu juhilt, Heli Jürgensonilt.

Kutsetunnistus on dokument, mis näitab inimese kompetentsi oma erialal töötamiseks ja paljudel erialadel ka tööturul olemiseks.

Ühegi kõrgkooli diplom nii Eestis kui ka mujal riikides ei võrdsustu automaatselt kutsetunnistusega.

Omavalitsuste juhid, kes maksavad koorijuhile töötasu, küsivad sageli, mille alusel võiks seda arvestada. Kutsetunnistuse olemasolul on võimalus võtta vastaval tasemel kutse omamist töötasu arvestamisel arvesse.

Eesti koorijuhtidel, kes on huvitatud töötama ka väljaspool Eestit, on võimalik võtta kutseregistrist lisaks kutsetunnistusele Europassi ingliskeelne kutsetunnistuse lisa.

Kutsetunnistuse taotleja peab tõendama oma kompetentse ja pädevusi oma igapäevase töö ja tegevusega, samuti eeldab see pidevat enesetäiendamist. (Keegi ilmselt ei usaldaks näiteks arsti, kes pole 20 aasta jooksul peale kõrgkooli lõpetamist läbinud ühtegi täiendkoolitust.)

Koorijuhi kutset omistab Eesti Koorijuhtide Liit, kes koostöös Kutsekojaga on välja töötanud koorijuhi kutsestandardid. Meie liidus töötab 9-liikmeline kutsekomisjon, mille liikmed annavad oma eksperthinnangu kutse taotleja tööle tema dokumente analüüsides, vajadusel jälgitakse praktilist tööd (kooriproovid, kontserdid, ettelaulmised), ning omistab vastava  kutsetaseme. Kutsetunnistus tuleb esitada oma tööandjale ja see peaks olema oluline dokument töölepingu sõlmimisel ja töötasu tingimuste läbirääkimistel.

Kutstunnistus muutub kohustuslikuks dokumendiks dirigentidele, kes soovivad taotleda raha riigipoolsest palgatoetusmeetmest, milleks saabuval 2021. aastal riigieelarves raha eraldatakse.  Meetmest saavad palgatoetust küsida tööandjad, kellel on sõlmitud nõuetele vastav tööleping oma kollektiivi juhiga ja kellel on kehtiv kutsetunnistus. Vastav määrus jõuab kindlasti lähikuudel kõikide omavalitsuste ja kollektiivi juhtideni.

Kutsetunnistus kehtib reeglina 5 aastat (vaid kahel kõrgemal tasemel – koorijuht, tase 7 ja tase 8 on kehtivusaeg 7 aastat), siis tuleb taas tõendada oma viimase viie aasta tegevust ja taotleda uus kutsetunnistus.

Olulisim dokument, mille täitmine ka ehk kõige aeganõudvam on, on Töökogemuse- ja õpimapp (TÕM), kus tuleb vastavalt etteantud vormile kirjeldada oma viimase 5 aasta erialane tegevus ja täiendkoolitus. Samuti tuleb tõendada ja kirjeldada oma kollektiivide kontserttegevus, osavõtt konkurssidest, festivalidest jmt.

Vajaliku info koorijuhtide kutse taotlemise ja omistamise kohta leiate Eesti Koorijuhtide Liidu kodulehelt koorijuht.ee – kutse taotlemine / taastõendamine.

Samuti on oluline esitada oma CV, isikutunnistuse koopia, muusikaharidust tõendava dokumendi koopia, koolitustõendid ja valik kontserdikavu. Vajadusel toimub kandidaadiga vestlus või palutakse lisaks täiendavaid materjale. Kutsetunnistuse taotlemine maksab kõikide tasemete taotlejaile 50 eurot. Üksikasjalikku lisainfot saab Koorijuhtide Liidu kodulehelt ja infotelefonilt.

Iga Eesti koorijuht peaks omama kutsetunnistust, et meie erialal väärikalt töötada ja anda oma panus meie koorikultuuri hoidmisel ja laulupeo traditsiooni  kandmisel.

See on meie eriala auküsimus!