Tantsujuhi kutsetunnistusest

Tuletame meelde, et laulu- ja tantsupeol osalevate kollektiivide toetusprogrammi raames on tegevustoetuste taotlusvoor hooajaks 2020/2021 avatud veel kuni 14. oktoober 2020. Toetusprogrammi toel on kollektiivijuhtidel võimalik taotleda kutsetunnistust, mis on muuhulgas edaspidi vajalik ka loodava palgatoetusprogrammi kaudu palgatoetuse taotlemiseks.

Kuidas käib tantsujuhi kutsetunnistuse taotlemine ja milleks see vajalik on, küsisime äsja kutsetunnistuse omandanud tantsujuhilt Helena-Mariana Reimannilt. Fotol (autor Ingrid Elsa Mugu) on ta koos oma lähedase kolleegi, Liina Eeroga, kes samuti kutsetunnistuse sai.

Niisiis – miks on tantsujuhile oluline omandada kutsetunnistus?

Helena-Mariana Reimann:

Kutse taotlemine on oluline, sest kutsesüsteem on osa Eesti kvalifikatsioonisüsteemist, mis seob haridussüsteemi tööturuga ja aitab kaasa elukestvale õppele ning tööalase kompetentsuse arendamisele, hindamisele, tunnustamisele ja võrdlemisele.

Tänane kutse andja tantsuspetsialisti kutsetes spetsialiseerumisega eesti rahvatantsule on Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts.

Uus taotlusvoor on juba avatud. Spetsialiseerumisega eesti rahvatantsule saab taotleda kutse tase 5, 6, 7 ja 8.

Mina läksin uuesti eksamile, sest eelmise tunnistuse kehtivus lõppes. Valisin sel korral 8 taseme (varasemalt olin tase 5, mis oli algselt ka kõrgeim). Olen kunstide magister koreograaf-lavastaja erialal. Mul on tantsuõpetajana pea kolmekümne aastane töökogemus, olen ERRSi rahvatantsumentor, loonud laialdaselt tuntud lava rahvatantsu repertuaari, osalenud kümneid kordi tantsupidude lavastusgrupi töös, koostanud tantsukirjeldusi ja õppematerjale, viinud läbi hulgaliselt mentorkoolitusi, lavastanud kontserte ja tantsuetendusi.

Nõutud kausta kokkupanemine pigem ei võtnud palju aega. Kutse taotlemiseks vajalikud dokumendid on hästi leitavad ERRSi kodulehel. Seal on ka erinev portfoolio põhi ja hindamisstandardid vastavalt tasemetele, viimane on heaks teejuhiks. Seega on portfooliot väga lihtne täita, eriti kui oled kogunud oma koolitused ja tegemised juba varasemalt kokku. Kuna tasemeid on mitu usun, et kõik soovijad leiavad endale taotlemiseks sobiva. Küsimuste korral on alati võimalik saada konsultatsiooni Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsist.

See on eelkõige nagu enese sisse vaatamine – eneseanalüüs. Paketti kokku pannes üllatud ka ise mida ja kui palju oled juba teinud või saad aru mida võiks veel teha, millest on puudu. Näiteks mis alast koolitust veel vajaksid. Pead aduma ise mis on sinu pikemad eesmärgid, mida tahad saavutada ja kuhu jõuda nii ise kui oma rühmadega.

Vestlus toimub esitatud loomingulise portfoolio, tantsurühma esinemiste, lavastuste ja osadel tasemetel ka esitatud treeningtunni videote alusel. Eksamikomisjon ei ole ainult hindajad vaid pigem just kui nõuandjad, suunajad, soovitajad. Jagavad lahkelt mõtteid kuidas edasi minna, mis alal ennast veel koolitada, milliseid külgi endas arendada. Samas jälgivad hoolega etteantud hindamiskriteeriume ja nende täitmist.

Arvan, et igaüks võiks meist selle aja võtta, ennast analüüsida ja positsioneerida siin rahvatantsu maastikul. Mitmetel õpetajatel on sellest kasu tulnud. Lisaks toetusprogrammile on kuulda, et Eestis on olemas juba ka neid valdu ja omavalitsusi kes tantsuõpetaja kutset hindavad ja palga maksmisel arvestavad. Loodan väga, et see saab peagi kõikjal oluliseks meie töötasu arvestamisel.

Ikka rõõmsalt, tervena ja silmade särades edasi!