Ullo Toomi Fond kutsub esitama kandidaate

Ullo Toomi Fondi halduskogu kutsub esitama kandidaate tantsutaadi nimelisele stipendiumile hiljemalt 1. juuniks 2018.

Fondi rahast antakse välja Ullo Toomi nimelist tantsustipendiumi eesti rahvatantsul ja/või autoritantsul põhineva silmapaistva tegevuse eest. Stipendiumi andmise aluseks võivad olla edukad esinemised, taidlustantsu käsitlev(ad) või harrastajatele mõeldud publikatsioon(id) või muud teostatud projektid. Stipendium antakse välja iga aasta septembris Ullo Toomi sünniaastapäeva ajal.
Ullo Toomi Fond on asutatud 2. detsembril 1994.a. Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse, Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi ning Norma poolt. Fondi eesmärk on jäädvustada mälestust Ullo Toomist ning väärtustada rahvatantsualast tegevust. Fondi halduskogu koosseisu kinnitab Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse ettepanekul Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond nõukogu. Fondi halduskogu tegutseb Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond poolt kinnitatud põhikirja alusel.

Kõik asjast huvitatud organisatsioonid ja isikud võivad esitada Ullo Toomi nimelise stipendiumi kandidaate igal aastal 1. aprillist kuni 1. juunini aadressil: Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus, Pärnu mnt 10, 10148 TALLINN, e-post: [email protected].