XXVII laulupeo ja XX tantsupeo „Minu arm“ Tule Tulemise pressibriif 12.-13. juuni 2019

XXVII laulupeo ja XX tantsupeo Tule Tulemine on avamäng juubelipeole, kandes endaga laulu- ja tantsupeo väärtusi ja väge igasse Eestimaa nurka. 2019. aastal saab Tule Tulemise traditsioon 50-aastaseks, esimest korda toimus üle-eestiline Tule Tulemine 1969. aastal seoses laulupeo sajanda juubeliga.

Põhja-Sakala vald on kultuuririkas ning laulu- ja tantsupeo traditsioonidega on seotud palju paiku ja inimesi. Tule Tulemise valikutel sai määravaks sümboolsus laulu- ja tantsupeo traditsioonide loomisel ning kogu teekond on austusavaluseks jälgede eest ajaloos. Viljandi linn pöörab laulu- ja tantsupeo tuld tervitades ja võõrustades pilgu laulupidude traditsiooni ajalukku.

 12. juuni 2019 / Viljandimaa

Kell 9.00 tule äratamine Carl Robert Jakobsoni kodukohas Kurgja muuseumis.

Kell 9.15-10.00 liigutakse jalgsi mööda ajaloolist Sakala teed kuni kolme maakonna (Pärnumaa, Järvamaa, Viljandimaa) ristini, kus antakse tuli Pärnumaalt üle Viljandimaale. Just sedasama teed pidi käis Carl Robert Jakobson kodukohast Kurgjalt Vanaõue kaudu Viljandisse toimetamas ajalehte „Sakala“.

Kell 11.00 tuld tervitatakse helilooja, organist ja pedagoog Mart Saare sünni- ja kodukohas Hüpassaares asuvas majamuuseumis.

Kell 12.00 mälestushetked Suure-Jaani kalmistul kultuuritegelaste haudadel.

Kell 12.30 tule tervitamine heliloojate Kappide majamuuseumi juures Suure-Jaanis.

Kell 13.00 tule tervitamine Suure-Jaani piirkonna kontserdiga kohalikul lauluväljakul.

Kell 15.00 tule tervitamine Roman Pärna mälestuspingi juures endisel Võhma kultuurimaja platsil.

Kell 15.30 mälestustahvli avamine koorijuht Roman Toi sünnikohas Kiriveres. Osalevad Sakala meeskoor, segakoorid Lehola ja Leelo, puhkpillipoisid Bert Langeleri juhendamisel ning kunstnik Tõnu Kukk.

Kell 16.30 Tule Tulemise pidu Pilistvere rahvamaja õuel koos Kõo ja Võhma piirkonna isetegevuslastega.

Kell 18.00 tuld tervitatakse Kolga-Jaani kiriku juures asuva rahvusliku liikumise perioodi keskse tegelase, kirjandus- ja kultuuriloolase Villem Reimani mälestuskivi juures.

Kell 19.00 Kolga-Jaani Kalmetu põhikooli õuel toimub ühislaulmine Viljandimaa segakoori „Koit“ dirigendi ja muusikaõpetaja Allar Jakobsoni mälestuseks. Allar Jakobsoni meenutab kõnega Kalmetu Põhikooli direktor Andres Savi.

Kell 20.00 tule tervitamine Viljandi linnas Leelotaja mälestustähise juures Viljandi Kesklinna kooli hoovis, kus toimuvad kollektiivide etteasted ja tuld tervitab Viljandi linnapea Madis Timpson.

Kell 20.30 Viljandi Koidu seltsimaja ja muusikakooli ristmikul lauldakse laulupidude avalaulu „Koit“. Esimest korda kõlas Mihkel Lüdigi „Koit“ VIII laulupeol 1923. aastal ning järgmisel korral alles 1969. aasta juubelipeol. Alates laulupidude sajandast juubelist lauldakse seda alati laulupeo traditsioonilise alguslauluna.

Kell 21.00 Viljandi Jaani kirikus esinevad Viljandi linna koorid. Tuli jääb kirikusse ööbima.

Kell 21.45 tule viimine Viljandi linna laulu- ja tantsujuhtide haudadele.

13. juuni 2019 / Viljandimaa

Kell 7.30 tule äratamine ja teele saatmine.

Kell 8.00 tuld tervitatakse tekstiilikunstnik Anu Raua kodukohas, Heimtali muuseumis. Tantsitakse seltskonnatantse ja räägitakse pärimusest.

Kell 8.35 tuld tervitatakse Heimtali Põhikooli mõisapargis, kus esinevad kooliõpilased.

Kell 9.30 tule tervitamine Ramsi vaba aja keskuse õuel, kus räägitakse XX tantsupeo idee autori ja pealavastaja Vaike Rajaste seotusest majaga. Ramsi lasteaia lapsed laulavad ja tantsivad.

Kell 10.30 Tule Tulemise kontsert Paistu Neitsi Maarja kirikus. Paistu kirikus ütleb tervitussõnad kirikuõpetaja Allan Kährik, Paistu ajaloost ja seosest Friedrich August Saebelmanni ja Jaan Bergmanniga kõneleb Piia Mänd. Muusikalised numbrid Paistu laulu- ja pilliringilt.

Kell 11.30 Paistu kalmistul asetatakse küünlad Friedrich August Saebelmanni ja Jaan Bergmanni haudadele.

Kell 12.00 tuld tervitatakse kontserdiga Holstre kooli pargis asuva Jaan Adamsoni mälestuskivi juures

Kell 13.50 tule tervitamine Mustlas Martin Kleini skulptuuri juures, tuld tervitab Viljandi vallavanem Alar Karu, esinevad võimlejad.

Kell 14.20 puuskulptuuri Mulgi pere juures lauldakse, tantsitakse ja meenutatakse Ado Reinvaldi.

Kell 15.20 tule tervitamine Kärstnas Hendrik Adamsoni kivi juures, loetakse Adamsoni luulet, tantsitakse ja pakutakse traditsioonilisi mulgikorpe.

Kell 16.00 Sudistes toimub tule üle andmine Viljandi vallalt Mulgi vallale.

Kell 16.45 Kulla vana koolimaja pargis võtab tule vastu naisansambel „Rosin“.

Kell 17.40 Uue-Kariste rahvamaja pargis toimub kapell „Ukaas“.

Kell 18.30 Mõisaküla keskväljakul toimub puhkpillikontsert.

Kell 19.15 Abja kultuurimaja ees esineb naiskoor „Õbeäidsme“.

Kell  20.00 tule tervitamine Karksi-Nuia kultuurikeskuse ees tantsivate mulkide kuju juures.

Kell 20.20-22.00 simman Karksi ordulinnuses

14. juuni 2019 / Viljandimaa

Kell 9.00 tule äratamine Karksi Peetri kirikus

Kell 10.00 Sooglemäel tule üleandmine Valgamaale

NB: Kõik kellaajad on orienteeruvad ning võivad Tule Tulemise käigus veidi muutuda!

Lisainfot Viljandimaal toimuvate sündmuste kohta on valmis jagama:

XXVII laulu- ja XX tantsupeo Viljandimaa kuraator Anneli Kundla

Telefon: 5199 4991 E-mail: [email protected]

 

Täpsemat infot jagavad omavalitsuste Tule Tulemise korraldajad:

Põhja-Sakala vallas: Evelin Härm, telefon 53445835

Viljandi vallas: Jana Seeba, telefon 5022457

Viljandi linnas: Evelin Lagle, telefon 55572477

Mulgi vallas: Laine Pedaja, telefon 5256049

 

Seoses Tule Tulemisega on valmis Teid aitama ka:

Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse teabejuht Sten Weidebaum

Telefon: 523 6239

E-mail: [email protected]

 

  • Tule Tulemise teekonda saatvate ametlike fotograafide jäädvustused jõuavad jooksvalt Dropboxi kausta ning need on väljaannetele vabalt kasutamiseks / juurde palume märkida fotograafi nime. Tule Tulemise ametlik teemaviide sotsiaalmeedias on #tuletulemine
  • Lisainfot Tule Tulemise kohta leiab kodulehelt: www.tuletulemine.ee/
  • Kõik Tule Tulemise sündmused on kantud NaviCupi kaardirakendusele, kust näeb muuhulgas, kus tuli reaalajas liigub:https://navicup.com/public/embed/tule-tulemine-2019/
  • Laulu- ja tantsupeost ning sellele eelnevast Tule Tulemisest annab ülevaate ametlik äpp „Laulupidu“, mille saab mobiilirakendusse tõmmata kas Google Play’st või App Store’ist.

Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus jagab ajakirjanikele ning lisab kodulehele www.laulupidu.ee enne igasse maakonda jõudmist sarnaseid ülevaateid tuleteekonnal toimuvast. Lisaks jagatakse pressiteadete vahendusel infot Tule Tulemise tippsündmustest.