Korduskasutusnõude tagastustelkidel oleval rohevalgel sümbolil on pandisüsteemi logo ja topsi siluett

Noorte laulu- ja tantsupeol kasutame esimest korda panditopsi süsteemi. See näeb ette, et kui kõht täis ja janu kustutatud, tuleks nõud viia vastavalt märgistatud tagastuspunkti. Need kasutatud nõudele ettenähtud telgid tunneb ära noorte laulu- ja tantsupeo peakunstnik Mart Andersoni loodud sümboli järgi.

Mida sümbol kujutab?

Kasutusel on sümbol ja selgitav tekst „pandinõu tagastus“. Sümbolil on topsi siluett ja käibeloleva üleriigilise panditaara logo. Inimesed tunnevad panditaara märki ja see viitab tuttavale tegevusele. Plasttops on üritustel tõenäoliselt enim tagastatav nõu ja erinevalt taldrikust, on topsil ka äratuntav siluett.

Milline on hea sümbol?

Hea sümbol on see, mis suudab ilma täiendava selgituseta edasi anda lugu või kirjeldada maailmavaadet. Panditaara sümbol kujutab pidevat ringlust maailmas – kui midagi võtame, siis anname ka tagasi. Sümboli juures on olulisteks elementideks ringlevad nooled, mis sümboliseerivad võtmist ja andmist. 

Miks just selline värvivalik?

Roheline sai valitud seetõttu, et tegu on looduse tooniga ning see seostub keskkonna ja jätkusuutliku mõtteviisiga. Valge koos rohelisega annab hea kontrasti.

Kas kaalusite ka mõnda muud varianti?

Kaalusin ka varianti, kus sümbolil oli ainult tops, mis koosnes kahest noolest. Kuid lõplik variant on parem ja arusaadavam, sest panditaara märk on tuntud ja sellega seostub inimestele tagastus. 

– Lisl H. Mikko