Kuidas on noortepeol jäätmetega seonduv korraldatud?

Jäätmete liigiti kogumine ja materjalide taaskasutamine on keskkonnahoiu jaoks äärmiselt oluline. Uurisime noorte laulu- ja tantsupeo jäätmekorralduse koordinaatori Elike Saviorgi käest, milliseid jäätmeid peol kogutakse ja kes kogumise eest hoolt kannab. Lisaks jagas Saviorg mõningaid soovitusi ja tõi välja olulised aspektid sorteerimise juures.

Jäätmete liigiti kogumine ja materjalide taaskasutamine on keskkonnahoiu jaoks äärmiselt oluline. Uurisime noorte laulu- ja tantsupeo jäätmekorralduse koordinaatori Elike Saviorgi käest, milliseid jäätmeid peol kogutakse ja kes kogumise eest hoolt kannab. Lisaks jagas Saviorg mõningaid soovitusi ja tõi välja olulised aspektid sorteerimise juures.

Milliseid jäätmeid noortepeol kogutakse?

Peol sorteerime panditaarat, biojäädet, pakendit ja segaolmet. Kuna toitlustusaladel, köökides pakutakse suppi, mis on algselt metallpurkides, tekib jäätmena ka metalli, mida sorteerime samuti. Kasutame noortepeol esmakordselt korduskasutatavaid nõusid, tänu millele tekib segaolmejäätmeid kordades vähem. 

Mida peaksid peolised jäätmete sorteerimise osas silmas pidama?

Oluline on, et korduskasutatavaid pandinõusid ei visataks tavakonteinerisse, vaid tagastataks selleks ettenähtud punkti. Korduskasutatavate nõude kasu tuleb välja siis, kui kasutame neid korduvalt.

Sorteerime peol kindlasti ka panditaarat. Peoalal tekib hulgaliselt panditaarat, sest näiteks karatusjooke müüakse ilmselt plastpudelites, millel on kork ja mida on inimestel ehk mugavam kaasas kanda kui kaaneta topsi. Panditaara on hea jäätmeliik, sest see on lihtsalt taaskasutatav ning ei teki küsimust, millisesse konteinerisse seda visata. Platsidel on olemas ka joogipunktid, seega on mõistlik kaasa võtta oma joogipudel, mida saab ise vajadusel veega täita. 

Kui palju jäätmekonteinereid on ja mille järgi need ära tunda?

Jäätmetele mõeldud konteinereid ja pandinõude tagastuspunkte on piisavalt. Igas jäätmepunktis on loodud võimalus ära anda nelja liiki jäätmeid. Pandinõud tuleb tagastada vastava märgistusega nõude tagastustelkidesse, kus saab tagasi makstud pandi. Kõikide nõude tagastustelkide ees on samuti konteinerid erinevat liiki jäätmetele.

Kes kannavad hoolt jäätmete liigi kogumise eest?

Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus teeb koostööd UC Rentiga, kellega koos oleme jäätmekontseptsiooni välja töötanud. UC Rent tagab selle, et alad oleksid puhtad, jäätmed liigiti sorteeritud ning et neid pärast ikka õigesti käideldaks. Korduskasutatavate nõude eest hoolitseb Eesti Pandipakend. Noortepeol aitavad rohesaadikud ja ka teised vabatahtlikud nii külalisi kui osalejaid sorteerimise osas, kui miskit jääb segaseks.

Lisl H. Mikko