Noortepeo algust märgib pidulik liputseremoonia Pikas Hermannis

XIII noorte laulu- ja tantsupeo alguse puhul toimub 30. juuni kell 7 pidulik liputseremoonia Pika Hermanni tornis. Meie riigilipu heiskamist assisteerivad tänavusel noortepeol esinevad koorilauljad, tantsijad ning rahvapillimuusikud.

Tavapäraselt heiskavad ja langetavad lippu kolm lippurit, kes graafiku alusel tornis käivad. Riigikogu kantselei teatel on aga olulisi päevi ja sündmusi, kus Riigikogu juhatuse heakskiidul assisteerivad lipu heiskamist koolide või isamaaliste organisatsioonide esindajad. Nii näiteks on saanud traditsiooniks, et 23. aprillil, veteranipäeval, assisteerivad lipu heiskamist Pika Hermanni torni kaitseväe esindajad. Eesti lipu päeval, mida tähistatakse 4. juunil, saavad selle au osaliseks 

need koolid-organisatsioonid, kellele Riigikogu ja Eesti Lipu Seltsi kingivad kandelipu. Tänavu olid nendeks Tallinna Inglise Kolledž ja Jakob Hurda nimelise Põlva Rahvahariduse Selts. Pidulikest lipuheiskamise tseremooniatest olulisim on 24. veebruar, Eesti Vabariigi iseseisvuspäeva hommik, kus trikoori kerkimist koguneb igal aastal vaatama tuhandeid  inimesi.

Laulu- ja tantsupeol on Pika Hermanniga läbi ajaloo mitmeid kokkupuutepunkte. Kui 24.veebruaril 1989 kerkis sinimustvalge pea 50 aasta järel taas torni tippu – siis veel rahvuslipuna – oli assisteerijate seas ka neli 13-14 aastast koorilauljat. Suursündmusest said osa Ellerheina koori tüdrukud Sille Priks ja Helen Lepalaan ning RAM-i poistekoori lauljad Rauno Tagel ning Madis Laansalu.

Kindlasti on huvitav ka fakt, et eelmisel laulu- ja tantsupeol 2019. aastal toodi laulu- ja tantsupeo tuli enne peo algust hoiule just Pikka Hermanni.

Selle aasta 30. juuni päikesetõusul aitavad Eesti trikolooril Pika Hermanni tippu jõuda kaks koorilauljat, kaks rahvatantsijat ja kaks rahvapillimuusikut, kes kõik astuvad üles XIII noorte laulu- ja tantsupeol “Püha on maa”. Pidulikku tseremooniat on jälgimas peo üldjuhid Pärt Uusberg, Agne Kurrikoff-Hermann ja Juhan Uppin. Esinevad koorilauljad.

Ühtlasi on suur rõõm, et Riigikogu võttis eelmise aasta lõpus vastu seaduse, millega muutis üldlaulupeo, üldtantsupeo ja noorte laulu- ja tantsupeo toimumise päevad lipupäevadeks. Esimest korda heisatakse uue seaduse alusel lipud 30. juunil 2023, mil algab XIII noorte laulu- ja tantsupidu „Püha on maa“. Seaduses on küll öeldud, et lipupäevadel heiskavad Eesti lipu riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud, kuid Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus loodab väga, et meie ilus trikoor ehib neil päevadel ka paljusid kodusid üle Eestimaa.

Kristi Kool