Tallinna 21. kooli segakoori peadirigent Kristjan Õmblus: prooviperioodi alguses vajas veidi harjumist, et ka kodutööna on võimalik koorilaulu ise õppida

Saabuva noorte laulupeo jaoks oli kõikidel noortel lauljatel võimalik harjutada oma häälepartiisid kooriproovide kõrvalt ka kodus. XIII noorte laulu- ja tantsupeo kodulehel leidus kokku enam kui 300 puhtakõlalist salvestust, mis valmisid Eesti Filharmoonia Kammerkoori, XIII noorte laulupeo kunstilise toimkonna ning mitme lastekollektiivi ja solisti koostöös.

Rääkisime pisut Tallinna 21. kooli segakoori peadirigendi Kristjan Õmblusega, et lähemalt teada saada, kuidas lauljatel ka iseseisvalt häälepartii harjutamine ehk „heebeldamine“ õnnestus.

Te olete Tallinna 21. kooli segakoori peadirigent. Kuidas teie oma kooriga lugude õppimiseks heebeldamist kasutasite?

Õppisime laulupeorepertuaari osade kaupa, nii nagu oli palutud esimeseks ja teiseks ettelaulmiseks valmistuda. Loomulikult tegime lauludega esmalt tutvust kooriproovis, kuulasime laulupeo kodulehelt laulude terviklikke salvestusi ja seejärel õppisime kooritunnis partiisid. Samuti kinnistas koduse ülesandena iga laulja oma partiid ka ise, et järgmises kooriproovis oleks partiide õppimine juba kindlam ja saaks häälerühmad kokku panna.

Kuidas teie kui dirigendi ja noorte juhendaja vaatest heebeldamise võimalus laulude õppimise protsessi kergemaks tegi?

Minu hinnangul andis see lauljatele väga hea kinnistamise võimaluse, et proovis õpitut veel korrata. Samuti oli see ka hea vahend neile, kes mõnest kooriproovist puudusid. See andis võimaluse iseseisvalt harjutada.

Kas ka noortest oli näha, et oma häälepartii õppimine oli kergem, kui sai harjutada ka kodus individuaalselt? 

Jah, oli väga tublisid harjutajad. Kooriproovis oli kohe tunda, et kodus oli tehtud tööd, harjutatud. Seda ka puudujate puhul.

Missugune oli tagasiside lauljatelt – kas heebeldamise variant neile sobis ja meeldis?

Prooviperioodi alguses vajas see veidi harjumist, et ka kodutööna on võimalik koorilaulu ehk enda häälepartiid ise õppida. Lisaväärtus oli see, et lauljatel oli võimalus oma partiid harjutada ja teisi hääli juurde lisada ehk harjutada terviklikult koos teiste häälerühmadega.

Mis on teie kui koorijuhi hinnang, oleks sellist eraldi häälepartiide harjutamise vormi ka edaspidi vaja? 

Kindlasti. Nagu eelpool mainisin mitut fakti, heebeldamine annab võimaluse kooriproovist puudujatele iseseisvalt harjutada. Samuti on hea võimalus laulda oma häälepartiid teiste häältega koos, et oma partiid kinnistada. Selline pidev kinnistamine ja harjutamine annab ka kooriproovidesse suuremat jõudlust.

Karmen Kikas