Euroopa rohepealinn istutab igale laulu- ja tantsupeo kollektiivile ühe puu või põõsa

Tallinn pälvis Euroopa Komisjoni konkursil 2023. aasta Euroopa rohelise pealinna tiitli, mis toob kõigile Tallinna elanikele ja külalistele kaasa huvitavaid keskkonnateemalisi tegevusi ning sündmusi, et linn tervikuna ja iga inimene eraldi saaksid tuleva aasta jooksul keskkonnateemadest teadlikumaks ja muudaks oma käitumist kestlikumaks. 

Rohelise pealinnana soovime nii linnealenikke kui ka ettevõtteid ja vabaühendusi kaasates anda hoogu keskkonnasõbralikele algatustele. Nii on meil väga hea meel teha koostööd ka Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutusega. Esiteks proovime suure rahvapeo läbi viia võimalikult keskkonnasõbralikult. Ja teiseks, kuigi siinsamas Tallinnas juba on palju rohelust, näiteks kaitsealasid on üle 2100 hektari, jalutada saab Putukaväilal ja Pääsküla rabas, soovime laulu- ja tantsupeo iga kollektiivi nimel istutada linna ühe puu või põõsa, et loodust linna veelgi juurde tuua. Eriti hea meel on selle üle, et tegemist on noorte peoga, kes tihti annavad uusi teadmisi üle ka oma vanematele.

Rohelise pealinna aastal soovime senisest rohkem kaasata kogukondi linna arendamisesse, leida võimalusi roheinnovatsiooni toetamiseks, arendada keskkonnasõbralikke liikumisviise, sh rattateid ja ühistransporti ning juurutada ringmajandust. Plaanis on vähendada niitmist, istutada rohkem tolmeldajatele sobivaid taimi ja piirata taimekaitsevahendite kasutamist. Juba praegu käib Tallinna koolides ja lasteaedades ka keskkonnateemaline õppeaasta.

Seega, on palju, mille üle rõõmu tunda, aga teame ka, et Tallinnal on veel palju teha, et muutuda keskkonnasõbralikumaks, usume, et Euroopa rohelise pealinna aasta toob need muutused kiiremini. Kõigepealt aga ootame kõiki Tallinn – Euroopa roheline pealinn 2023 avaüritusele 21. jaanuaril 2023. Ja siis kohtume juba suvel lauldes ja tantsides!

Krista Kampus, Tallinn – Euroopa roheline pealinn 2023 juht