Rahvamuusikapeo toimetaja veerg

Rahvamuusikapeo üldjuht Juhan Uppin tuletab meelde, et läheneb kollektiivide liikmete korrigeerimise tähtaeg (15.10). Nüüd peaks olema kõigil selge, kes teie ansamblist-õpilastest selle protsessi kaasa teevad, millistes liikides peole kandideeritakse jne. Palun kõigil vaadata veelkord üle ka liikmete mängitavad pillid ning oma kollektiivile osalemiseks valitud pilliliigid (võtke kõik ülearune maha, kui esialgu sai rohkem liike registreeritud). Veenduge ka, et kõik juhendajad ja õpetajad oleksid registris kollektiivi juhendajatena kirjas ning et kontaktisikud ja -andmed oleksid õiged.

Teiseks, vastuseks mõnelegi, kes seda juba küsinud on – nüüd on võimalik kutsuda rahvamuusikapeo liigijuhte viima läbi ka mentorkoolitusi. Mentorkoolitused pole otseselt mõeldud üksikule kollektiivile, vaid eeldavad maakonnas või laiemas piirkonnas enamat osavõttu, st on eelkõige mõeldud juhendajatele. Seega tuleb esmalt koonduda ja mentorkoolituse soov esitada oma maakonna rahvakultuurispetsialistile (https://rahvakultuur.ee/kontakt#regionaalosakond). Nemad koondavad soovid kokku ja esitavad ka ametliku tellimuse. Täpsustage neile kindlasti oma pilliliiki ja keda liigijuhtidest soovite kutsuda. Loomulikult võite ka ise teiste omakandi juhendajatega sel teemal suhelda ja maakonna spetsialistide tööd lihtsustada. 

Ja veel: kodulehelt leiate nüüd ka rahvamuusikapeo eelproovide ajakava: https://2023.laulupidu.ee/rahvamuusikapidu/ajakava/