Tantsutoimetaja veerg

XIII noorte tantsupeo toimetaja Vaike Rajaste annab teada, et 4. detsembril toimub Zoomi kaudu mentorseminar tantsu- ja võimlemisrühmade juhendajatele. Registreerumine algab peale 15. oktoobrit.

Rajaste sõnul on tantsud ja võimlemiskavad õpetajatele varasemates repertuaariseminarides kõik selgeks õpetatud ja nüüd sügisel on üle Eesti alanud suur õpetamisprotsess, kus tantsuõpetajad oma teadmisi õpilastele edasi annavad. 

Rajaste usub, et tõenäoliselt on õpetajatel tekkinud nii küsimusi kui ka täpsustusi vajavaid kohti, mida sooviks liigijuhilt või tema assistendilt tantsu/võimlemiskava kohta küsida. 

„Seetõttu korraldamegi 4.detsembril e-mentorseminari, kus kõigil on võimalik oma küsimused esitada ja liigijuhtide või assistentidega kavade osas nõu pidada,“ ütleb tantsutoimetaja ning lisab: „Selleks, et e-seminar kenasti toimida saaks, oleme planeerinud igale liigile umbes 45-50 minutit. Seega päev tuleb pikk. Oma küsimused palume õpetajatel meile saata hiljemalt üks nädal enne seminari toimumist. Saabunud küsimustest lähtuvad liigijuhid ja assistendid mentorseminari ette valmistades.“

Seminarile registreerimise avame peale 15. oktoobrit ning sellest antakse kõigile tantsu- ja võimlemisrühmade juhendajatele registri kaudu märku.