Kuidas valmistuda rahvamuusikapeoks?

Mida pidada silmas rahvamuusikapeo õppematerjalide kasutamisel ning kas ja kui palju vabadust pakuvad peol esitusele tulevad palad rahvamuusikutele, uurisime rahvamuusikapeo õpperaamatu koostajalt ja koondorkestrite liigijuhilt Krista Sildojalt. 

Et rahvamuusikapeo toimkonnas on Krista Sildoja sõnul palju värsket verd, hakkasid ka ideed teistpidi keerlema ning nii said tänased rahvamuusikapeo õppematerjalid pisut teistsugused. Peoks valmistujad saavad kasutada kolme liiki õppematerjale: õpperaamatut „Rahvamuusikapeo lood“, peol esitusele tulevate palade digitaalseid seadeid ja noote ning neist valminud heli- ja videofaile. 

Kuidas aga neid õppematerjale kasutada?

Õpperaamatu koostaja Krista Sildoja ütles, et trükis pakub võimalust minna pärimusse ninapidi sisse ja mõista paremini lugude taga olevat konteksti. Kuigi trükises on palad jaotatud liikide kaupa, julgustab Sildoja mängima kõiki raamatus olevaid 35 pillilugu ükskõik mis pillil ja helistikus, et ammutada inspiratsiooni pärimusest. Kõikidest peol esitusele tulevatest seadetest on valminud ka helifailid. „Me soovisime, et inimesed näeksid-kuuleksid otse, kuidas see muusikaline materjal kõlab,“ kommenteeris Sildoja. Et ei juhendajad ega pillimehed peaks leiutama kohapeal kõla, mida seade ootab, tuleks tema sõnul tehtud lindistusi kindlasti kuulata. Nii ei pea ka jaanuarikuistes eelproovides enam tegelema pilliloo selgitamisega ning kogu tähelepanu saab suunata üksnes pillimängust rõõmu üles leidmisele.

Kas peale jääb vabadus või reeglid?

Sildoja sõnul pakub rahvamuusikapeo koondorkestris osalemine nii mängijatele kui juhendajatele võimalust õppida looma traditsiooni piires. Ta leiab, et ehkki rahvamuusikas on oluline tunda end koosmängus vabalt, nõuab suur pidu reegleid, mis hoiaksid lugu koos: „Me ei ole veel nii kogenud rahvamuusikud, et hoida koosmängu jämmina koos.“ Kuigi vormilistest ja harmoonilistest kokkulepetest tuleb peoseadete abil kinni pidada, muudab Krista Sildoja sõnul loo isikupäraseks siiski iga pillimees ise: „Kui igaüks teeb pisut isemoodi, kõlabki see kuidagi selline ehe ja karvane.“