Võru maakonna kuraator Kristi Vals

Palun tutvusta ennast meie lugejatele – milline on Sinu igapäevatöö Võrumaal ja kuidas Sinust laulu- ja tantsupeo kuraator sai?

Igapäevaselt töötan SA Võrumaa Arenduskeskuses kultuurispetsialistina. Minu ülesanneteks on läbi viia ja korraldada maakonnaüleseid tunnustamiskonkursse ja sündmuseid ning arendada maakonna kultuurikoostööd.

Kuraatorina hoian silma peal meie kollektiividel laulu- ja tantsupeo registris, registreerin nad osalema eelproovidesse ning broneerin ruume eelproovideks ja valmistan ette eelarvet. Kuid, mis peamine – püüan olla kollektiividele igakülgselt toeks.

Kui varasemalt tegi ELT SA koostööd otse kuraatoritega, siis nüüd on loodud koostöölepingud omavalitsuste liitudega või arenduskeskustega, mis valivad kuraatoriks nende enda kultuurispetsialisti või palkavad kellegi väljastpoolt organisatsiooni. See aasta osutus valituks just minu ametikoht ja mina ning mul on selle üle äärmiselt hea meel.

Mida laulu- ja tantsupeo kuraatori roll Sinu jaoks tähendab? 

Kuraatori roll on minu jaoks väga tähtis, sest nii saan anda panuse, et meie kultuur ning laulu- ja tantsupeo liikumine edeneks. Samas tähendab see ka vastutust. Kuraator on maakonnas noortepeo kontaktisikuks ja vastutab mitmete oluliste etappide eest. Kuid teisalt tunnen end justkui pereliikmena. Kõik noortepeoga seotud inimesed teevad koostööd, aitavad üksteist ja pingutavad ühise eesmärgi nimel.

Kui kaua oled kuraatoritööd teinud?

Kuraatori rollis olen sel aastal esimest korda. Kõik on uus ja huvitav, muidugi on ka natuke ootusärevust. Kuna oma tavatöös olen pidanud iga-aastaselt korraldama Võru maakonna laulu- ja tantsupidu, siis on mul väga hea ülevaade meie kollektiividest ja usun, et probleeme ei tule.

Lisaks on mulle selles protsessis suureks toeks Võrumaa Arenduskeskus maakonnaülese organisatsioonina ja meie meeskond eelmistest pidudest.

Kuidas ettevalmistused XIII noorte laulu- ja tantsupeoks Võru maakonnas on kulgenud? Millised on suurimad väljakutsed järgmise aasta noortepeoks valmistumisel?

Praegu on kõik kulgenud ladusalt. Kollektiivide andmed said oktoobri keskpaigaks korrastatud ning nüüd algab tihedam töö, mis tähendab, et hakkan ettevalmistama meie maakonna eelproove.

Kõige suurem väljakutse on minu jaoks ilmselt see, et kuidas olla kollektiividele võimalikult suureks toeks ning kuidas teha nii, et kõik tunneksid end eelproovide ajal ja Tallinnas majutuskohtades peo-eelsel nädalal mugavalt ja naudiksid kogu protsessi.

Maakond näitab end terviklikus ilus laulu- ja tantsupeo rongkäigus – millega Võru maakond meid sel korral rongkäigus üllatab?

Rongkäigu jaoks on meil kavas luua Võru maakonnale uus sümboolika, sest pärast 2017. aasta haldusreformi on meie maakonnas üheskoos kaks eriilmelist kultuuriruumi – Võro ja Seto. Meil on küll olemas esialgsed plaanid, kuid kindlat visiooni veel pole. Selle aasta lõpus saame koostöökoguga kokku ja hakkame nuputama. Seda võin ma aga küll lubada, et Võrumaa üllatab kindlasti.

Kui palju kollektiive Võrumaalt XIII noorte laulu- ja tantsupeo poole teel on?

Noortepeole on Võru maakonnast teel 66 kollektiivi. Need numbrid on jäänud suhteliselt samale tasemele, mis eelmisel noortepeol. Näib, et meie noortel on ka pärast koroonapandeemiat huvi laulda, tantsida ja pilli mängida ning soov suurel ühisel peol esineda on tugevnenud.

XIII noorte laulu- ja tantsupeo juhtmõte on „Püha on maa“. Mis on need kõige erilisemad paigad või lood või väärtused, mida Võrumaa lapsed võiksid oma kodust pühana oma ellu kaasa võtta?

Ei teagi, kust otsast alustada – Võrumaal on peidus nii palju, mida endaga kaasa võtta ja südames kanda. Oleme kultuuriliselt rikkad, sest meil on võrokesed ja setod. Mõlemail on oma keel, kombed, laulud-tantsud ja rahvariided. Usun, et meie noored võtavad endaga ellu kaasa armastuse looduse vastu, sest meil on erinevad matkarajad, käänulised teed, imelised rabad ja veesilmad, puhas õhk ning kõrged mäed. Eri põlvkonnad tegutsevad Võrumaal koos ning vanaemade-vanaisade tarkus kandub edasi lastele ja noortele. Põlvkondadevahelise suhtluse elushoidmine on ka üks väärtus, mis on kindlasti oluline.

Võrumaal on inimesed väga hoolivad ja avatud, sõbralikud ning lihtsad. Loodan ja usun, et meie noored kannavad neid omadusi endaga elus kaasas.