5.–6. klasside liigijuhi assistent Karel Vähi esimestest eelproovidest: „Meeleolu oli väga positiivne ja igal pool vaatasid vastu särasilmsed noored.”

Kuigi tantsupeoni on jäänud veel pea viis kuud, siis esimesed eelproovid on nüüdseks juba toimunud ja kollektiivid said liigijuhtidele näidata esimesi õpitud tantsusamme. Vestlesime Vähiga pikemalt esimeste eelproovide rõõmudest ja proovikividest, et teada saada, kuidas kollektiividel seni ettevalmistused kulgenud on.

Jaanuari teises pooles said alguse XIII noorte laulu- ja tantsupeo eelproovid. Kuidas seni tantsupeoks ettevalmistavad eelproovid kulgenud on?

Tantsupeo esimene eelproovide ring on nüüdseks tehtud – kõik peole kandideerivad tantsurühmad on üle vaadatud ning liigimeeskonnad on pildi silme ette saanud, mis seisus ollakse. Rõõmustav on näha, et peole soovijate hulk on endiselt nii suur, et väljakute tühjaks jäämist kartma ei pea. Kuivõrd aga peoni on veel pea viis kuud aega, on mõistetav, et rühmad on erinevas seisus: on neid, kes oleksid juba praegu valmis publiku ette astuma, aga on ka neid, kellel ootab veel ees suur tööpõld tantsude lihvimisel ja ühtlustamisel.

Arvestades, et pandeemia tõttu on paus tantsupidude vahel noortele tantsijatele ja juhendajatele tavapärasest pikemaks veninud, siis kas esimestes eelproovides oli näha ka koroonapausist tingitud mõjusid?

Näiteks 5.–6. klasside puhul on väga selgelt näha seda, et teatud tehnilised oskused on rühmadel jäänud vaheaastatel omandamata ja see teeb ka repertuaari omandamise raskemaks. Osaliselt on tegu kindlasti koroonamõjudega, kuid eks peame arvestama olukorda ühiskonnas laiemalt. Inimesed väärtustavad oma vaba aega aina rohkem ja nii võimegi olla silmitsi olukorraga, kus juhendaja enam ei soovi teha nädalavahetustel lisatrenne tantsupeoks valmistumisel või lapsed sõidavad just tantsupeo ajal vanematega puhkusereisile.

Milline oli tantsijate meeleolu esimestes proovides?

Meeleolu oli väga positiivne ja igal pool vaatasid vastu särasilmsed noored. Meile endale vähemalt tundus, et oma liigis (K. Vähi on 5.-6. klasside segarühmade liigijuhi abi – toim.) suutsime lapsi veelgi enam innustada ning nägime ka nende valmisolekut ja tahet pingutada, et veelgi paremaks saada.

Aga meeleolud juhendajate seas?

Eks juhendajate näos on alati näha muret oma rühma pärast. Võtsime teadlikult eesmärgi seda juba varakult leevendada ja anda omalt poolt kõik, et juhendajatele ja tantsijatele oma oskuste ja teadmistega appi tulla. Koos oleme ju kõik tugevamad ja paremad.

Mis pakub eelproovides kõige rohkem rõõmu?

Saada tuttavaks kõigi nende tuhatkonna lapsega, kes koos meiega suvel Kalevi staadioni murule mustreid joonistama hakkavad. Pean väga oluliseks, et nemad saaksid teada, kes oleme meie ja mida neilt ootame. Samas on vägev tunne ka teadmine, et olen ise saanud neile kõigile enne silma vaadata. Püüdsime nii mõnelgi korral ka lastelt uurida, mida nad ise arvavad valitud repertuaarist ja tegelikult tegi rõõmu, et neile tantsud meeldivad. See motiveerib ju neid ka rohkem pingutama ja raskusi seljatama.

Kas on ette tulnud juba ka esimesi proovikivisid? 

12–13-aastastel noortel on oma elus ka muid ahvatlusi, kui tulla iga nädal rahvatantsutrenni ning teha seda, mida keegi ees käsib. Rühmad on tantsu järjekorra üldjoontes kenasti omandanud, aga nüüd tuleks keskenduda ka tantsuoskuse arendamisele. 

Oli teil mahti ka teiste liikide proovides käia, et näha, kuidas teistel läinud on?

Vaatasime mõnes maakonnas gümnaasiumirühmade eelproove. Nemad tantsisid kadestamisväärselt hästi, juba esimese eelproovi kontekstis. Kohati tekkis kahtlus, et nende tase on veel kõvem, kui oli neli aastat tagasi, kui sain ise selle vanuse valmistumist peoks jälgida. Teiste liigimeeskondadega vesteldes tuleb aga tegelikult välja üsna sarnane olukord nagu ennist mainisin: on väga-väga häid rühmi ja on neid, kellel tuleb veel palju tööd teha, et teistega samale tasemele jõuda. Samas, hooaja vaates on rühmad viis kuud tantsupeoks valmistunud ja viis kuud on veel minna – ma ei näe tegelikult ühtegi takistust, miks Kalevi staadionile jõudvad rühmad ei peaks võetud eesmärgiga väga edukalt hakkama saama.