Keskkonnahoidlikke sündmusi korraldav Raimo Matvere ettevõttest Acento: „On oluline, et toidunõu ei läheks prügikasti, vaid saaks uue elu.”

Eesootava noorte laulu- ja tantsupeo juhtmõte on „Püha on maa”. Seekordne noortepidu on teistsugune, sest ühekordsete nõude asemel on tänavusel peol kasutuses korduskasutusnõud. Soovime oma tegevustega näidata, et meie jaoks on Eesti ja meie loodus püha.

Selleks, et hoida looduskeskkonda ja vähendada noortepeo ajal tekkivaid jäätmeid, on meile appi tulnud kestlikke sündmusi korraldav ettevõte Acento. Rääkisime Acento partneri ja kaasasutaja Raimo Matverega sellest, kuidas Acento laulu- ja tantsupeo tiimi täpselt aitab ning miks on üldse oluline jäätmete hulka vähendada.

Millega Acento tegeleb?

Acento tegeleb ürituste keskkonnasõbralikumateks muutmisega. „Ilmselt oleme hetkel Eestis ainus omasugune,” räägib Acento konsultant Matvere. Oma kliente aitavad Acento liikmed pakkudes tuge ja teadmisi. Näiteks teevad nad koolitusi, planeerivad keskkonna-alast kommunikatsiooni ning seda, kuidas vähendada jäätmeteket ja rakendada ringmajanduse põhimõtteid.

Millist rolli mängib Acento noorte laulu- ja tantsupeol?

Laulu- ja tantsupeo tiimile on Acento paljuski abiks ettevalmistavas faasis. Matvere räägib, et koostöö noortepeoga sai alguse umbes aasta tagasi, kui neil oli ELT SA’ga ajurünnaku päev, kus kaardistati ootusi, prioriteete, eesmärke ja mõtteid. „Oleme toeks kogu jäätmetekke vältimise ning jäätmekorralduse läbimõtlemisel – mõtleme, kuidas võiks olla korraldatud esinejatele ja külastajatele mõeldud korduskasutusnõude ringlus ja kasutamine peol ning aitame sõnumeid seada,” räägib Matvere, kes oli 2019. aastal XXVII laulu- ja XX tantsupeo jäätmevaldkonna koordinaator. Mõned Acento liikmed on noortepeo ajal ka kohapeal erinevates rollides. Näiteks esinejate toitlustusalade nõuderingluse koordinaatoritena, laulu- ja tantsupeo kauplejate toetajate ja järelvaatajatena jäätmetekke vähendamise valdkonnas.

Miks on jäätmete kogumise teema oluline?

Väljakul saavad külastajad kasutada pandinõude süsteemi ning esinejate toitlustuse puhul kasutatakse samuti korduskasutusnõusid – peo jäätmekogused vähenevad sel teel märkimisväärselt võrreldes eelmiste pidudega. 

See, et toidunõu ei läheks prügikasti, vaid saaks uue elu, on Matvere sõnul väga oluline. Ühekordset nõud kasutatakse, nagu ka nimi ütleb, ainult üks kord ja selle eluiga on väga lühike. „Ühekordse kohvitopsi kestus võib olla ainult 10-15 minutit, kuid selle topsi tootmiseks kasutatakse loodusresursse liiga palju ja liiga ebaefektiivselt, ka inimeste tööaega ja energiat kulub liigselt,” selgitab Matvere Acentost. 

Mõned korduskasutusnõud elavad üle sada või rohkem kasutuskorda. Isegi, kui korduskasutusnõusid tuleb viia ühest punktist teise, et neid näiteks pesta, on nende kasutusse võtmine Matvere sõnul siiski palju mõistlikum, kui kasutada ühekordseid. 

„Laulu- ja tantsupeol koguneme kokku Eesti auks. Ka just kõike nõudega seonduvat teeme Eesti ja meie looduse nimel – et saaksime ka aastakümneid hiljem nautida seda, mida maa meile pakub,” räägib Matvere ja loodab, et laulu- ja tantsupidu kui kohalik  suurim sündmus, on teenäitajaks ja eeskujuks ka teistele üritustele.

Juba järgmistes uudiskirjades kirjutame sellest, kuidas pandinõude süsteem töötab, kuidas jäätmetekke vähendamisesse ise panustada ning milliseid jätkusuutlikke samme saab ise veel laulu- ja tantsupeol osaledes astuda.

– Lisl Harriet Mikko