Kas teadsid, et …

Laulupeol, tantsupeol ja rahvamuusikapeol esineb kokku 31 415 inimest, kellest mõned osalevad mitmel peol.

Laulupeol kõlab kokku 44 teost. Nende teoste hulgas on 35 laulu ja 9 orkestripala. Laulupeol esineb 778 kollektiivi, kokku ligikaudu 23 139 koorilauljat ja orkestranti.

Hinnanguliselt kestab laulupeo aplaus kokku 1 tund.

Laulupeo avaühendkooris laulab koos 362 koori ja 11 900 lauljat ning lõpuühendkooris laulab 326 koori ja 10 700 lauljat.

Tantsupeol esitatakse 24 tantsu, neist koguni 19 on loodud spetsiaalselt selleks peoks. Tantsupeol tantsib kokku ligi 560 kollektiivi, kokku 8391 tantsijat ja võimlejat.

Rahvamuusikapeol kõlab 35 rahvamuusika-pärimuslugu, igalt liigilt 5. Liike oli rahvamuusikapeol kokku 7, pillimängijaid kokku on 834. 

XIII noorte laulu- ja tantsupeo „Püha on maa“ rongkäigutrass on 5 km. Kokku osaleb rongkäigus üle 33 000 inimese. Seega moodustub rongkäigulistest hinnanguliselt 8 km pikkune jada.