Saame tuttavaks: XIII noorte laulupeo peadirigent Pärt Uusberg

Miks otsustasid kandideerida ideekavandi konkursil?  Mis on see kandev idee, mida tahaksid teoks teha ja mis nägu saab olema XIII noorte laulupidu.

Peab tõdema, et otsus kandideerida XIII laulupeo peadirigendi kohale ei sündinud minu puhul kergelt – kaalusin seda endas üht- ja teistpidi üksjagu aega ning saatsin oma töö teele vägagi viimasel hetkel. Määravaks sai aga asjaolu, et esiteks sündis minu ideekavandi tuum mulle endalegi ootamatult, nii-öelda välguvalgusliku inspiratsiooni ajel, potsatades pähe nagu õun ning teisalt tunne enda sees, et olen ise koolinoorena kogenud väga palju ilu ja soov oleks midagi tagasi anda ning jagada oma hinge ladestunud headust tänaste noortega.

Eks kokkuvõttes on laulupidu selgelt ühislooming ja soovin ses rollis teadlikult juhtida meeskonda võimalikult demokraatlikult, kuulates ära kõikide mõtted ja kaalumist väärt ettepanekud, et sünniks tervikuna üks ilus pidu. Teisalt ei saa salata, et eks on ka oma nägemus noortest ja noorte laulupeost ja kui sellest tajust midagigi võimenduks antud peo kontekstis, oleks see iseenesest muidugi tore. Arvan, et noori on võimalik näha mitut moodi; mina tahaksin neid näha – vähemasti laulupeo kontekstis – kui puhtaid, rikkumata, tundlikke hingi, kes peegeldavad oma hinge kui ka meie maa põhjamaiselt karget ilu läbi muusika. Minu ideekavandi nimeks oli “Püha on maa” ning see lähtus Hando Runneli luuletusest “Valgust!”, mis minu jaoks võtab kuidagi kõige paremini kokku minu taju ja nägemuse tulevasest noorte laulupeost:

Valgust!
Hando Runnel

Püha on maa ja ta järved on pühad
kiitust me tahame laulda neil kaldail
aga et laulda on vaja ju valgust
keegi peab laotusse lubama päikse
päike on meile seesama mis saatus
kiitust ja saatust all laotuse laulda
kõndides pühade järvede kaldail
tahame maa ja ka päikese pärast
valgust jah valgust siis tõotusi laulda

Kas praegune eriline olukord sunnib mingitestesialgsetest plaanidest loobuma või muutma või kuidas see protsessi mõjutab?

Laulupeo ettevalmistusprotsess sõltub selgelt praegusest olukorrast riigis. Tänasel päeval ei ole ka välistatud, et lisaks videokoosolekute süsteemile võib see puudutada ka igasuguste tähtaegade väikest nihutamist; kuni näiteks laulikute valmimise ajani välja. Sellegipoolest praegu elame ikka usus, et pidu ise saab toimuma sel ajal, mis ta tänasel päeval välja kuulutatud on: ehk siis juuli alguses, 2022. Teisalt, kuna praeguses faasis ei ole laulupeo ettevalmistus seotud suurte massidega, siis heal juhul püsime kenasti graafikus: liigijuhid saavad asuda varsti koos oma liigidirigentidega koostama repertuaari. Pigem oleks laulupeo kontekstis ülimalt keeruline, kui midagi taolist tabaks riiki sel ajal, kui käivad juba reaalselt proovid üle Eesti. Kuuldavasti Läti noorte laulupidu, mis pidi toimuma sel aastal, jäetigi ära. Nii et mõneti on meie õnn ses õnnetuses, et meil ei ole sel aastal laulupidu.

Kes on Sinu lähimad abilised – kes kuuluvad XIII noorte laulupeo kunstilisse toimkonda?

XIII noorte laulupeo kunstilise toimkonna liikmed on:
XIII noorte laulupeo peadirigent Pärt Uusberg
Mudilaskooride liigijuht Maret Alango
Poistekooride liigijuht Kuldar Schüts
Lastekooride liigijuht Ave Sopp
Neidude kooride liigijuht Aarne Saluveer 
Meeskooride liigijuht Kuno Kerge 
Segakooride liigijuht Valter Soosalu 

Sümfooniaorkestrite liigijuht Jüri-Ruut Kangur
Puhkpilliorkestrite liigijuht Riivo Jõgi