Kersti Seitam: Teise eelproovi tulemused selguvad maikuus 

Uurisime laulupeo muusikatoimetaja Kersti Seitamilt, mida kujutavad endast laulupeo maakondlikud eelproovid, ettelaulmine ja kategooriasse laulmine ning kas varasemaga võrreldes on midagi ka muutunud.

Mis on laulupeo korraldajate vaates maakondlike eelproovide eesmärk?

Eelproovide esmane eesmärk on kogu Eesti lauljaskonnaga valmistuda laulupeo laulude õnnestumiseks laulukaare all. Loomulikult annab see võimaluse ka saada ülevaade noorte kooride arvust ja tasemest üle Eesti. Sellise üle-eestilise vaate saame vaid laulupeoks ettevalmistuse perioodil.

Kooride esimesed eelproovid on hoo sisse saanud. Mis ajaks ja kuidas koorid saavad teada esimese ettelaulmise tagasiside?

Esimese eelproovi järgselt anname tagasisidet jooksvalt Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA registri kaudu, loodame paari nädala jooksul tagasiside sisse kanda. Enamasti toimub see kiiremini.

Kas tänavu toimuvates eelproovides ja ettelaulmistes on ka muudatusi võrreldes varasematega?

Suures plaanis on kõik samamoodi nagu varasemalt noorte pidude ettevalmistuses. Kõige suurem kasutegur on ühisel kooslaulmisel ja harjutamisel, et lauljatel tekiks taju, millisena see laul suure kooriga saab peol kõlama. Esimeses eelproovis annavad proovi läbiviinud dirigendid kirjaliku tagasiside proovi kui terviku õnnestumise kohta. Peale proovi toimumist esitab iga kollektiiv ka ühe teose laulupeo repertuaarist, et saada ka esimene tagasiside iga koori ettevalmistuse kohta individuaalselt. Kunstilised toimkonnad annavad esitusele kirjaliku tagasiside. Eelproovi järel fikseerime kollektiivi staatuse selle kohta, kas koor on edasi pääsenud teise eelproovi. Vahel võib olla ka nii, et mõni koor on loobunud, aga see selgub alles eelproovis.

Teises eelproovis oleme läinud numbriliselt tagasisidelt üle sõnalise hinnangu juurde (suurepärane, väga hea, hea jne). Lisaks antakse nii nagu ka esimeses eelproovis kirjalik tagasiside proovi õnnestumise ja kooride esituse kohta.

Kas koorid juba teavad, millal toimub nende teine eelproov?

Ikka teavad. Selleks on meil maakondades kuraatorite võrgustik, kes oma linna või maakonna kollektiividega otse suhtlevad.

Mida kujutab endast teine eelproov võrreldes esimesega?

Esimeses eelproovis harjutatakse vähem laule, seda just ühendkoori laulude osas. Teises eelproovis harjutatakse kõiki laule.

Teises eelproovis on võimalik taotleda kategooriat. Mis kooriliike see puudutab, kuidas see käib ning mis on muutunud võrreldes varasemaga?

Eelproovis on õpilaskooridel ja ka teistel kooridel võimalus taotleda kategooriat, mille annab välja Eesti Kooriühing. See on vabatahtlik ja oma soovist tuleb eelnevalt teavitada Eesti Kooriühingut. Iga noorte laulupeo eel vaatab Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA ning Eesti Kooriühing kategooria omistamise tingimused üle, püüame ühtlustada ja sobitada kategooria omistamise tingimused laulupeo ettevalmistuse tingimustega (laulud, koosseisud jne). Kategooriasse laulmine toimub samaaegselt laulupeo ettelaulmisega.

Mida kategooria endast kujutab ja mida koorile annab?

Kategooria võib olla motivatsioonisüsteemi üks osa koorile ja koorijuhile. Mõnel juhul annab saavutatud kategooria koorilauljatele lihtsalt hea tunde, et neil on tubli koor, samuti arusaamise koori tasemest. Minu arvamus on, et I kategooria omistamine koorile on võrreldav olümpiaadidel saavutatud tubli tulemusega, mille alusel võib koolijuht koorijuhile tulemustasu maksta.

Mis ajaks teise eelproovi tulemused selguvad, st millal koor saab olla kindel, et sai n-ö pääsme laulupeole?

Maikuu jooksul, kokkuvõtted teeme eelproovide lõppedes.

Kas puhkuseplaanide tegijaile saab juba öelda, mis päeval algavad kooriproovid lauluväljakul?

Kooriproovid lauluväljakul algavad 30. juunist. Täpsem ajakava on koostamisel.

Lisainfo maakondlike eelproovide ja kategooriasse laulmise kohta on leitav laulupeo kodulehelt.