Osalejale

TEEKOND XIII NOORTE LAULUPEOLE

Hea kollektiivi juht!

Et olla Sulle abiks meie ühisel teekonnal, oleme siia koondanud ülevaatlikult info XIII noorte laulupeo kohta.

XIII noorte laulu- ja tantsupeo “Püha on maa” laulupeo kunstiline juht on Pärt Uusberg.
Laulupidu on kunstiliselt lähtunud Hando Runneli luuletusest “Valgust!”.

Valgust!
Hando Runnel

Püha on maa ja ta järved on pühad, 
kiitust me tahame laulda neil kaldail, 
aga et laulda on vaja ju valgust, 
keegi peab laotusse lubama päikse; 
päike on meile seesama mis saatus, 
kiitust ja saatust all laotuse laulda 
kõndides pühade järvede kaldail 
tahame maa ja ka päikese pärast, 
valgust, jah valgust, siis tõotusi laulda! 

Pärt Uusberg: “Kandideerides XIII noorte laulupeo kunstiliseks juhiks on olnud minu jaoks algusest peale oluline jagada teatud vaimset ruumi, väärtusi, millesse ise usun. Olen endalt küsinud lähtuvalt Runneli luuletusest, mis on valgus vaimses mõttes ja kuidas saaks olla laulupidu tänastele noortele valguse allikaks. Olgu siis valgust tulvil väärtuseks puhtmuusikaliselt sügav lugupidamine a cappella koorilaulu kui unikaalse kõlalise fenomeni vastu, või usk eesti luulesse kui vägagi avarasse meediumisse väljendamaks hinge ja vaimu rikastavaid sõnumeid. Veel on mulle oluline, eriti noorte laulupeo puhul, nii-öelda kasvatuslik pool. Millise vaimse ruumi me loome noortele, kes alles otsivad ennast, oma teed? Millise eeskuju me anname, kuidas saaksime olla küsimärkide rägastikus olevatele noortele toeks? Olulised märksõnad selle üle arutledes kaasteelistega noorte laulu- ja tantsupeo teel on olnud teineteise märkamine, hoolivus, alandlikkus, tänulikkus, tähelepanelikkus, keskendumine, pühendumine, ümbritsevast keskkonnast lugupidamine. Laulupidu teatavasti hõlmab väga suurt osa Eestimaa inimesi ja läbi selle protsessi on võimalik heal juhul maailma natukenegi puhtamaks pesta. „Mustus on isetekkeline, puhtust peame looma alatasa“, ütleb Hando Runnel. “

XIII NOORTE LAULUPEO KUNSTILINE TOIMKOND

Laulupeo kunstiline juht Pärt Uusberg

Mudilaskooride liigijuht Maret Poll, dirigendid Annelii Traks, Jaanika Kuusik, Niina Esko
Lastekooride liigijuht Ave Sopp, dirigendid Elo Üleoja, Mai Simson, Vilve Maide
Poistekooride liigijuht Kuldar Schüts, dirigendid Janne Fridolin, Mariliis Kreintaal, Hirvo Surva, Indrek Vijard
Segakooride liigijuht Valter Soosalu, dirigendid Ksenija Grabova, Markus Leppoja, Raul Talmar
Neidudekooride liigijuht Aarne Saluveer, dirigendid Ingrid Kõrvits, Külli Kiivet, Maarja Soone
Noormeestekooride liigijuht Kuno Kerge, dirigendid Andrus Siimon, Pärt Uusberg
Puhkpilliorkestrite liigijuht Riivo Jõgi, dirigendid Bert Langeler, Mart Kivi, Tarmo Kivisilla
Sümfooniaorkestrite liigijuht Jüri-Ruut Kangur, dirigendid Ingrid Roose, Imre Rohuväli, Kaspar Mänd

PEOLE REGISTREERIMINE

Kollektiivide registreerimine toimub kahel ajaperioodil: 6.-30. september 2021 ning 3.- 31. jaanuar 2022

Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA registris (edaspidi ELT SA register) http://register.laulupidu.ee

1. klassi mudilaskooridel, kes alustavad tööd alles sügisel 2022, tuleb samuti etteulatuvalt registreerimine teha nimetatud ajaperioodidel.
Registreerimisel palume sisestada kollektiivi liikmete nimed koos isikukoodidega, et näha laulu- ja tantsupeol osalejate tegelikku mahtu ja ka seda, kes samaaegselt nii laulab, tantsib kui mängib pilli. Õiged andmed annavad meile võimaluse kavandada maakondlikke eelproove ning laulu- ja tantsupeo nädala ajakava parimal moel.
1. klassi mudilaskoorid, kes alustavad tööd sügisel 2022, saavad liikmeid lisada nimeliselt koos isikukoodidega sügisel 2022.
Peo protsessis osalejate andmeid saab korrigeerida kuni 15. oktoobrini 2022.

LAULUPEO LIIGID JA REPERTUAAR

XIII noorte laulupeo kontsert toimub 2. juulil 2023. aastal.
Kontserdil esinevad koorid:

  • avaühendkooris
  • koori- ja orkestriliikides
  • lõpuühendkooris

MUDILASKOOR (MUK)

Mudilaskooride liik jaguneb kaheks:
1-häälne mudilaskoor, milles laulavad 1. klassi või 1. ja 2. klassi lapsed. Laulab 1-häälselt.
2-häälne mudilaskoor, milles laulavad 1.- 4. klassi lapsed. Laulab 2-häälselt.
Kooris peab olema vähemalt 12 lauljat

Mudilaskooride liigilaulud:
Rõõm on täitnud maa                                                                                                            2-h MUK
Martin J. Sildos / Hanna Grete Rebane

Hümn päikesele                                                                                                                      2-h MUK
Tõnis Kõrvits / Priit Aimla

Me lähme rukist lõikama                                                                                             1-h ja 2-h MUK
Riho Esko Maimets, eesti rahvaviis /
Friedrich Kuhlbars, Leelo Tungal, eesti rahvaluule

Sokk ja kummik                                                                                                             1-h ja 2-h MUK
Andres Lemba / Jaanus Vaiksoo

Kodulaul                                                                                                                        1-h ja 2-h MUK
Ülo Vinter

1-häälsed mudilaskoorid ühendkooris ei osale.
2-häälsetele mudilaskooridele on avaühendkooris osalemine vabatahtlik. 2-häälsed mudilaskoorid ei laula kaasa avaühendkoori laulu  „Elu on voolamine“. Mudilaskoor ei laula kaasa lõpuühendkooris.
Osalemise valik avaühendkooris tuleb võimalused märkida koheselt registreerimisel registris, aga mitte hiljem kui andmete korrigeerimisel 15. oktoober 2022.
Ühendkooride täpsem info on kirjeldatud edaspidi ÜHENDKOORIDE juures.

LASTEKOOR (LAK)

Lastekooride liik koosneb 5.- 9. klassi lauljatest ja kuni 10% koorist võib olla 10. klassist. Nooremad lapsed võivad lastekoori kuuluda. Laulab 3-häälselt.
Kooris peab olema vähemalt 12 lauljat.
*Erandkorras võivad kooris laulda 2022. aastal põhikooli lõpetanud, kui neil ei ole võimalik laulda üheski vanema astme kooriliigis.

Lastekooride liigilaulud:

Tõeline jõud
Olav Ehala / Juhan Viiding

Kodu
Karin Kuulpak / Ernst Enno

Sata-sata!
Mari Kalkun, seade Rasmus Puur

Nüüd hingvad inimesed
vaimulik rahvaviis Ridalast, seade Cyrillus Kreek

Lastekoor osaleb ava- ja lõpuühendkooris.
Ühendkooride täpsem info on kirjeldatud edaspidi ÜHENDKOORIDE juures.

POISTEKOOR (POK ja POSK)

Poistekooride liik koosneb poistekoorist (POK), milles on poisid 1. klassist kuni poiste häälemurdeni ja
laulab 2-häälselt ning poistesegakoorist (POSK), mis laulab 4-häälselt.
Kooris peab olema vähemalt 12 lauljat.
*Erandkorras võivad koolide poistesegakooridel olla vanemad lauljad, kes peavad valdavalt olema alla 25 aasta vanused.

Poistekooride liigilaulud:

Loome elu ilusa                                                                                                          POK/POSK poisid
Rasmus Puur / Veiko Tubin

Üle Maarjamaa                                                                                                           POK/POSK poisid
Triin Arak

Kodukeel                                                                                                                    POK/POSK
Hans Georg Nägeli, seade Veljo Tormis / Ado Reinvald

Kõik on alles ees                                                                                                         POK/POSK
Kadri Voorand / Jaanus Vaiksoo

Las jääda ükski mets                                                                                                  POK/POSK
Andres Valkonen, seade Tõnis Kõrvits / Leelo Tungal

Poistekooridele (POK) on avaühendkooris osalemine vabatahtlik.
Poistekoorid ei laula kaasa avaühendkoori laulu „Elu on voolamine“. Poistekoor ei laula kaasa lõpuühendkooris.
Osalemise valik avaühendkooris tuleb võimalusel märkida koheselt registreerimisel ELT SA registris, aga mitte hiljem kui andmete korrigeerimisel 15. oktoober 2022.
Poistesegakooride (POSK) noormeestel on koormuses ka noormeestekooride (NMEK) liigilaulud.  
NMEK repertuaar on kirjeldatud allpool NOORMEESTEKOORI liigi juures.
Poistesegakooridel (POSK) on võimalus valida, kas osaletakse ainult liigilauludes või osaletakse lisaks liigilauludele mõlemas ühendkooris.
Osalemise valik tuleb märkida koheselt registreerimisel ELT SA registris, aga mitte hiljem kui andmete korrigeerimisel 15. oktoober 2022.

Ühendkooride täpsem info on kirjeldatud edaspidi ÜHENDKOORIDE juures.

NOORMEESTEKOOR (NMEK)
Noormeestekooride liik koosneb:
– koolikooridest (kuni 10% vilistlasi), ülikoolide ja korporatsioonide kooridest.
– kooridest, mille liikmete keskmine vanus ei ületa 29 aastat (2.07.2023 seisuga)
 Kooris peab olema vähemalt 12 lauljat.
*Erandkorras võivad koolide noormeestekoorides laulda 2022. aastal gümnaasiumi lõpetanud vilistlased ja ka vanemad lauljad, kes peavad valdavalt olema alla 25 aasta vanused.

Noormeestekooride liigilaulud:

Su põhjamaa päikese kullast                                                                                                
Tuudur Vettik / Markus Univer

Väinämöise tarkussõnad
Veljo Tormis / „Kanteletar” I: 90, tõlge August Annist

Rahu
Rein Rannap, seade Tõnu Kõrvits / Urmas Alender

Noormeestekoor osaleb ava- ja lõpuühendkooris.
Noormeestekooridel on koormuses ka poistesegakooride (POSK) liigilaulud. 
POSK repertuaar on kirjeldatud ülalpool POISTEKOORI liigi juures.

Ühendkooride täpsem info on kirjeldatud edaspidi ÜHENDKOORIDE juures.

NEIDUDEKOOR

Neidudekooride liik koosneb:
– koolikooridest (kuni 10% vilistlasi), ülikoolide ja korporatsioonide kooridest
– kooridest, mille liikmete keskmine vanus ei ületa 29 aastat (2.07.2023 seisuga)
Kooris peab olema vähemalt 12 lauljat.
*Erandkorras võivad koolide neidudekoorides laulda 2022. aastal gümnaasiumi lõpetanud vilistlased, kui neil ei ole võimalik laulda üheski teises kooris.

Neidudekooride liigilaulud:

Sind ma tahan armastada
Sirje Kaasik / Leelo Tungal

Kiigelaulud sarjast „Eesti kalendrilaulud“
Veljo Tormis / rahvaluule

1. Kitsas kiik (Muhu)
2. Meri kiige all (Rõngu)
6. Õunapuu (Koeru)

Pühapäevasoov
Tõnu Kõrvits / Doris Kareva

Mina ja meri
Maili Metssalu, seade Tõnis Kõrvits

Neidudekoor osaleb ava- ja lõpuühendkooris.
Ühendkooride täpsem info on kirjeldatud edaspidi ÜHENDKOORIDE juures.

SEGAKOOR

Segakooride liik koosneb:
– koolikooridest (kuni 10% vilistlasi), ülikoolide ja korporatsioonide kooridest
– kooridest, mille liikmete keskmine vanus ei ületa 29 aastat (2.07.2023 seisuga).
 Kooris peab olema vähemalt 12 lauljat.
* Erandkorras võivad koolide segakoorides laulda 2022. aastal gümnaasiumi lõpetanud vilistlased, kui neil ei ole võimalik laulda üheski teises kooris

Segakooride liigilaulud:

Küla kuuleb
Veljo Tormis / rahvaluule, seadnud Ülo Tedre

Kodulaul
Olav Ehala / Juhan Viiding

Vaikne lauluke
Ester Mägi / Kalle Muuli

Väike eestimaine laul
Erkki-Sven Tüür, seade Valter Soosalu / Leelo Tungal

Segakoor osaleb ava- ja lõpuühendkooris.
Ühendkooride täpsem info on kirjeldatud edaspidi ÜHENDKOORIDE juures.

ÜHENDKOOR

Avaühendkoori laulud:
Koit                                                                                     2-h MUK ja POK*, POSK**, LAK, NMEK, NEK, SEK
Mihkel Lüdig / Friedrich Kuhlbars                                          

Mu isamaa, mu õnn ja rõõm                                             2-h MUK ja POK*, POSK**, LAK, NMEK, NEK, SEK
Fredrik Pacius / Johann Voldemar Jannsen

Valgust!                                                                             2-h MUK ja POK*, POSK**, LAK, NMEK, NEK, SEK
Pärt Uusberg / Hando Runnel

Elu on voolamine                                                                                            POSK**, LAK, NMEK, NEK, SEK
Mariliis Valkonen / Ly Seppel-Ehin

Lõpuühendkoori laulud:
Ilus oled, isamaa!                                                                                            POSK**, LAK, NMEK, NEK, SEK
Karl August Hermann / Mihkel Veske

Legendaarne                                                                                                   POSK**, LAK, NMEK, NEK, SEK
Peeter Konovalov, seade Tõnu Kõrvits / Heiti Talvik

Kõige all                                                                                                            POSK**, LAK, NMEK, NEK, SEK 
Pärt Uusberg / Hando Runnel

Ta lendab mesipuu poole                                                                               POSK**, LAK, NMEK, NEK, SEK
Peep Sarapik / Juhan Liiv

Mu isamaa on minu arm                                                                                POSK**, LAK, NMEK, NEK, SEK
Gustav Ernesaks / Lydia Koidula

Mu rõõm on lõputu                                                                                         POSK**, LAK, NMEK, NEK, SEK
Silver Sepp

 *2-häälsetele mudilaskooridele ja poistekooridele on avaühendkooris osalemine vabatahtlik. Nad ei laula kaasa laulu „Elu on voolamine“.
**Poistesegakooridele on ühendkooris osalemine vabatahtlik.

SÜMFOONIAORKESTER (SO)
Sümfooniaorkestri liiki on oodatud:
– koolide ja ülikoolide orkestrid
– sümfooniaorkestrid, mille liikmete keskmine vanus ei ületa 29 aastat (2.07.2023 seisuga)
– ettevalmistusorkestrid (keelpillikoosseisud)

Orkestris peab olema vähemalt 12 mängijat.

Sümfooniaorkestrite teosed:

Heino Eller, sümfooniline poeem „Koit“                                                                                                      SO           
Harri Otsa, „Eesti tants“                                                                                                                                SO           
Rasmus Puur, „Tuuline eleegia“                                            SO ja ettevalmistusorkestrid (keelpillikoosseisud)
Tõnis Kaumann, „Rondo“                                                       SO ja ettevalmistusorkestrid (keelpillikoosseisud)

PUHKPILLIORKESTER (PO)
Puhkpilliorkestri liiki on oodatud:
– koolide ja ülikoolide orkestrid
– puhkpilliorkestrid, mille liikmete keskmine vanus ei ületa 29 aastat (2.07.2023 seisuga).
Orkestris peab olema vähemalt 8 mängijat.

Puhkpilliorkestrite teosed:

Teodor Hirvoja, „Löögi kaja“                                                                                                     PO/rivitrummarid
Pärt Uusberg, „Lootuse laul“                                                                                                                        PO
Tonio Tamra, „Kui mina hakkan…“                                                                                                               PO
Ülo Vinter, seade Martin Pajumaa, „Majakene mere ääres“                                                                        PO
Riivo Jõgi, „Laskem elada!”                                                                                                    PO/rivitrummarid

ÕPPEMATERJALID JA TELLIMINE

Kooride õppematerjalid XIII noorte laulupeo repertuaari omandamiseks on:

– liigilaulik lauljale (liimköide) – sisaldab  liigilaule ja ühendkoorilaule
– liigilaulik dirigendile (spiraalköide) – sisaldab  liigilaule ja ühendkoorilaule
– UUS! e-liigilaulik – sisaldab liigilaule ja ühendkoorilaule
– klaverisaadete kogumik – sisaldab kõikide saatega lugude klaverisaateid
– saatefonogrammid – sisaldab kõikide saatega lugude saatefonogramme

Õppematerjalide tellimine kooridele toimub samaaegselt koos peole registreerimisega Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA peo registris http://register.laulupidu.ee.

Lauljate liigilaulikute (laulikud liimköites, e-laulikud)tellimuse esitab kollektiivi kontaktisik.
Dirigendi õppematerjalide (spiraalköites laulik, e-laulik, klaverisaadete kogumik ja saatefonogrammid) tellimuse esitab iga dirigent ise ELT SA registris.Õppematerjale saavad tellida ka need kollektiivide juhid, kes ei soovi oma kollektiiviga laulupeol osaleda.

Laulikud trükistena:

Mudilaskooride laulik                     
Hind 6 eurot

Lastekooride laulik                                         
Hind 6 eurot

Poistekooride laulik (2-häälsetele poistekooridele)
Hind 6 eurot

Laulikud trükistena ja e-laulikuna:
Uuendusena on võimalik tellida POSK/NMEK, NEK ja SEK liikidele e-laulikuid. E-laulikud saab tellida registreerimise ajaperioodidel ja need on kättesaadavad jaanuaris 2022.

Poistesegakooride ja noormeestekooride laulik (trükis ja e-laulik)       
Hind 8 eurot 
Neidudekooride laulik (trükis ja e-laulik)
Hind 8 eurot  
Segakooride laulik (trükis ja e-laulik)
Hind 8 eurot

_______________________________________

XIII noorte laulupeo klaverisaadete kogumik (tellib dirigent)
Hind 12 eurot

XIII noorte laulupeo saatefonogrammid (tellib dirigent)
Hind 10 eurot

Orkestrite õppematerjalid XIII noorte laulupeo repertuaari omandamiseks sisaldavad liigirepertuaari partituure igast teosest (trükised) ja ühte komplekti partiisid (e-materjal).

Õppematerjalide tellimine orkestritele toimub samaaegselt koos peole registreerimisega ELT SA peo registris http://register.laulupidu.ee
Arvestades eelmiste laulupidude tagasisidet ja kollektiivide koosseisulisi erinevusi, on partiide komplektid kättesaadavad ainult e-materjalina.
Orkestrite õppematerjalide tellimuse esitab kollektiivi kontaktisik.
Õppematerjale saavad tellida ka need kollektiivide juhid, kes ei soovi oma kollektiiviga laulupeol osaleda.

Partituurid trükistena:
Kui orkestri dirigent tegutseb mitme sama liigi orkestri juures, siis partituuride komplekti ei ole vaja soetada iga orkestri kohta eraldi. Orkestri kontaktisikul soovitame enne partituuride tellimuse alustamist dirigendiga konsulteerida ja vajadust kontrollida.
Puhkpilliorkestrite partituuride komplekt
Hind 45 eurot
Sümfooniaorkestrite partituuride komplekt
Hind 45 eurot

Partiide komplektid e-materjalidena:
Partiide komplektid e-materjalidena on vaja igal orkestril eraldi tellida. Need tuleb tellida registreerimise ajaperioodidel ja need on kättesaadavad jaanuaris 2022.

Puhkpilliorkestrite partiide komplekt (e-materjal)
Hind 45 eurot
Sümfooniaorkestrite partiide komplekt (e-materjal)
Hind 45 eurot

ETTEVALMISTUSE AJAKAVA

SEMINARID on ettevalmistusprotsessi osa kõikidele dirigentidele, kes on registreerinud oma kollektiivi laulupeole. Repertuaariseminarid on väga oluline osa õppeprotsessist ning seetõttu on kõikidele kollektiivijuhtidele seminaris osalemine kohustuslik. Seminaridele registreerimine toimub Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA peo registris http://register.laulupidu.ee

Sümfooniaorkestrite repertuaari esitlusseminar toimub P, 7. novembril 2021 Estonia kontserdisaalis ESOL festivali raames.

Kooride repertuaari esitlusseminar toimub P, 3. aprillil 2022 Estonia kontserdisaalis.
Puhkpilliorkestrite repertuaari esitlusseminar toimub P, 27. märtsil 2022 Türi Kultuurikeskuses.

Õppeseminar koorijuhtidele (v.a mudilaskoorid)
Sügisel 2022 seminaril tegeldakse süvendatult liigirepertuaari ja laulupeo kunstilise toimkonna poolt valitud ühendkoori teostega. Töökooriks on seminaristide koor. Seminarile palume tulla valmisolekuga laulda oma hääleliigi partiid.
Seminari kohad ja toimumisajad täpsustuvad peale registreerimise lõppu.

Seminar-eelproov mudilaskooride dirigentidele toimub jaanuaris-veebruaris 2023
Seminari kohad ja toimumisajad täpsustuvad peale registreerimise lõppu.
Igal dirigendil tuleb kaasa võtta oma peole registreeritud mudilaskoorist 2-4 lauljat,
võrdselt esimest ja teist häält.


MAAKONDLIKUD EELPROOVID kooridele ja puhkpilliorkestritele toimuvad jaanuar-mai 2023.
Kõikidel liikidel on kaks eelproovi, v.a mudilaskoorid, kellel on üks eelproov.
Sümfooniaorkestrite proovid:

Seminar-eelproov – ühisproov ja grupiproovid Tartus 30. aprillil 2022 Miina Härma Gümnaasiumis ja Tallinnas 1. mail 2022 Tallinna Tehnikaülikool.        
I eelproov –  ühisproov, grupiproovid ja ettemäng / regionaalne sügisel 2022.
II eelproov – ühisproov, ettemäng / regionaalne kevadel 2023.

Eelproovides toimub töö liigi- ja ühendkoori/orkestri repertuaariga, samuti iga kollektiivi ettelaulmine/ettemängimine.
Eelproovides fikseeritakse kollektiivi lauljate/orkestrantide arv, mille alusel akrediteeritakse kollektiiv laulupeole.
Eelproovides ja seminaridel osalemine on kõikidele registreeritud kollektiivide juhtidele eeltingimus peol osalemiseks ja LTP toetusprogrammi taotlemisel.
Maakondlikest eelproovidest teavitatakse kollektiive ELT SA registris http://register.laulupidu.ee  sügisel 2022.


Hiljemalt 30. mail 2023 antakse läbi ELT SA registris igale kollektiivile teada ettelaulmiste / -mängimiste tulemused.
Laulupeole akrediteerimiseks on vaja korrigeerida ELT SA registris kollektiivi liikmete andmed.
Kollektiivi iga liige, kes on peole akrediteeritud, peab osalema kõikides laulupeo koondproovides ja kontserdil.

LAULUPEO NÄDAL 30. juuni – 2. juuli 2023

Laulupeo liigi- ja koondproovide ajagraafik avaldatakse Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA kodulehel.

Tantsupeo liigi- ja koondproovid Tallinnas algavad teisipäeval, 27. juunil.

Tantsupeo etendused toimuvad reedel, 30. juunil ja laupäeval, 1. juulil.

Laulupeo koondproovid toimuvad ajavahemikul 30. juuni – 1. juuli.

Rongkäik ja laulupeo kontsert toimuvad pühapäeval, 2. juulil.

OLULINE TEAVE

XIII noorte laulu- ja tantsupeo korralduses lähtutakse Eesti Vabariigi Valitsuse, Terviseameti ja teiste riiklike- või kohaliku omavalitsuste asutuste igal ajahetkel kehtivatest reeglitest, nõuetest ja võimalikest piirangutest.

Kollektiivi kontaktisik peab peole registreerumisel edastama info XIII noorte laulu- ja tantsupeo protsessis osalemise tingimustest kollektiivi liikmetele ja alaealiste kollektiivi liikmete lapsevanematele.

Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus jätab õiguse teha protsessi korralduses, peo ajakavas ja tingimustest muudatusi ning täiendusi.


Kohtumisteni!

Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA
XIII noorte laulupeo „Püha on maa“ muusikatoimetaja
Kersti Seitam