Rahvamuusikapidu

Kutsume 2025. aasta rahvamuusikapeole osalema ansambleid ja orkestreid ning ka üksikuid
mängijaid, duosid, sõpruskondi – kõiki, keda huvitab rahvamuusika!
Sel korral on liike
kaheksa: osalejal on võimalik valida kandle, lõõtspilli, torupilli, viiuli, koondorkestri ning
esimest korda ka hiiu kandle, karmoška ja mandoliini liikide vahel. Näppepillid ja akordionid
on sel peol oodatud liituma koondorkestriga.

Kogu repertuaar esitatakse peast. Iga liigi kavas on neli lugu, neist vähemalt üks lauluga, lisaks
ühine kontserdi lõpunumber.

Rahvamuusikapeole on teretulnud igas vanuses pillimängijad. Et tegemist on üldpeoga, ootame
eriti täiskasvanud osalejaid. Infot repertuaari ja ettemängimiste täpsemate tingimuste kohta
jagame kõigi registreerunutega 2024. aasta kevadel.

Kollektiivide registreerimine on avatud laulupeo registris, kus palume valida liigi (vt allpool)
ning sisestada kollektiivi liikmete nimed, isikukoodid ja mängitavad pillid. Üksikmängijatel,
kes ei kuulu ühtegi kollektiivi, palume saata oma osalemistaotlus e-postiga aadressile
[email protected]. E-kirjas palume märkida muusiku nimi, isikukood, liigisoov ja
mängitav pill (vajadusel lisada pilli tüüp/helistik).

Iga mängija, olgu üksikuna või kollektiivis, saab registreeruda ühte liiki. Mängijatel, kel on
soov osaleda rohkem kui ühes liigis, palume samuti saata oma osalemistaotlus e-postiga
aadressile [email protected]. E-kirjas palume märkida muusiku nimi, isikukood,
registreeritud liik ja mängitav pill ning lisaliigi soov ja seal mängitav pill (vajadusel lisada pilli
tüüp/helistik).

LIIGID

Hiiu kannelde liiki on oodatud kõik, kel mänguvõtted selged ja oskus pilli iseseisvalt
häälestada. Peol mängitakse lugusid D-duur ja d-moll helistikes.

Kannelde liiki on oodatud kõik põhilised kandletüübid: D- ja G-duuri väikekandled (6–15-
keelsed), G-duuri rahva-, küla- ja päkarauakandled, kromaatilised kandled (sh basskandled).
Mängitakse kõik koos.

Karmoškade liiki on oodatud kõik karmoškamängijad, kes oma pilli juba hästi tunnevad
ning orienteeruvad vabalt ka koosmängus. Peol mängitakse lugusid G-duur ja e-moll
helistikes.

Lõõtspillide liiki on oodatud kõik lõõtspillimängijad. Repertuaar on eelkõige eesti ehk teppotüüpi
pilli keskne, aga teretulnud on ka teist tüüpi (diatoonilised ja bisonoorsed) lõõtspillid.
Mängitakse D-, G- ja C-duur helistikes.

Mandoliinide liiki on oodatud kõik mandoliinimängijad, kes oma pilli juba hästi tunnevad
ning orienteeruvad vabalt ka koosmängus. Teretulnud on ka mandoolad, oktavmandoliinid,
mandotšellod, mandobassid (väljakujunenud koosseisude juures ka muud basspillid),
piccolomandoliinid jm.

Torupillide liiki on oodatud kõik torupillimängijad, kes oma pilli juba hästi tunnevad ning
orienteeruvad vabalt ka koosmängus.

Viiulite liiki on oodatud kõik viiulimängijad, kes oma pilli juba hästi tunnevad ning
orienteeruvad vabalt ka koosmängus.

Koondorkestri liiki on oodatud erinevad koosmängukollektiivid, kuid peamiselt rahva- ja
naturaalpillidest koosnevad segakoosseisud ning ka üksikpillimehed, kes soovivad osaleda
vaid koondorkestris. Repertuaar sobib mängimiseks nii diatoonilistel kui ka kromaatilistel
pillidel.