XXVIII laulupidu

PEOLE REGISTREERIMINE

Kollektiivide registreerimine toimub 11. septembrist – 15. oktoobrini 2023 laulu- ja tantsupeo registris register.laulupidu.ee
Õppematerjalide tellimine toimub 8. jaanuarist – 8. veebruarini 2024 laulu- ja tantsupeo registris register.laulupidu.ee

Andmete s.h lõplike valikute ja kollektiiviliikmete korrigeerimine ja täpsustamine toimub 1.september – 15. oktoober 2024 laulu- ja tantsupeo registris register.laulupidu.ee.

Registreerimisel palume sisestada kollektiivi liikmete nimed koos isikukoodidega, et näha

laulu- ja tantsupeol osalejate tegelikku mahtu ja ka seda, kes samaaegselt nii laulab, tantsib kui mängib pilli. Need andmed annavad meile võimaluse kavandada maakondlikke eelproove ning laulu- ja tantsupeo nädala ajakava parimal moel.

Laste- ja poistekooridel palume osalemise valiku ühendkooriplokkides märkida võimalused koheselt registreerimisel, aga mitte hiljem kui andmete korrigeerimisel 15. oktoobril 2024.

Poistesegakooridel palume osalemise valiku ühendkoori- ja meeskoori plokis märkida võimalusel koheselt registreerimisel, aga mitte hiljem kui andmete korrigeerimisel 15. oktoobril 2024.

Segakooridel palume osalemise valiku naiskooride- ja meeskooride liigilaulude plokkides märkida võimalusel koheselt registreerimisel, aga mitte hiljem kui andmete korrigeerimisel 15. oktoobril 2024.

LIIGID

Laulupeol on traditsiooniliselt kaks kontserti. 1. kontsert on nõudlikuma valikkooride kavaga ja 2. kontsert traditsiooniline laulupidu. Valikkoore palume end registreerida valikkooride liigina.

KOORID:
Kooris peab olema vähemalt 12 lauljat. Kollektiiv peab iseseisvalt ette laulma.

Valikmudilaskoor (VMUK)
on 2-häälne mudilaskoor, milles laulavad 1.-4. klassi lapsed, 5. klassi lapsed erandkorras. Siinkohal ei märgi sõna „valik“, mitte osalemist 1. kontserdil, vaid seda, et mudilaskoor peab tasemelt vastama vähemalt II-kategooria koorile.
Valikmudilaskoori koormuseks on mudilaskooride liigilaulud. Ühendkoori valikmudilaskoor ei laula.

Lastekoor (LAK) / valiklastekoor (VLAK)
Lastekooride liik koosneb 5.- 9. klassi lauljatest, erandkorras võivad kooris laulda lauljad 10. klassist, kui neil ei ole võimalik laulda üheski vanema astme kooriliigis. Nooremad lapsed võivad lastekoori kuuluda. Lastekoor laulab 3-häälselt.

Lastekoor laulab avaühendkoori ja oma liiki. Lõpuühendkoor on lastekoorile valikuline.
Valiklastekoor laulab 1. kontserdil avaühendkoori- ja valiklastekoori repertuaari, 2. kontserdil lastekoori liigilaule. Lõpuühendkoor on valikuline.

Poistekoor (POK)
Poistekooris laulavad poisid 1. klassist kuni poiste häälemurdeni. Poistekoor laulab 2-häälselt.  Erandina võivad koorid, milles on 12-15 lauljat, laulda 1-häälselt.

Poistekoor laulab oma liigilaule, s.o – poiste- ja poistesegakooride laule.

Lõpuühendkoori poistekoor ei laula. Avaühendkoor on poistekoorile valikuline.

Poistesegakoor (POSK)
Poistesegakoor laulab 4-häälselt. Erandkorras võivad koolide poistesegakooridel olla vanemad lauljad, kes peavad valdavalt olema alla 25 aasta vanused.

Poistesegakooride koormus on poistekooride liigilaulud, ühendkoori avaplokk. Lõpuühendkoor on valikuline.

Samuti on poistesegakooride noormehed teretulnud laulma ka meeskooride liigi repertuaari. Arvestama peab, et lauljad peavad osalema sel juhul ka meeskooride eelproovides.  

Meeskoor (MEK) / valikmeeskoor (VMEK)
Meeskooride koormus on meeskooride liigilaulud, poiste- ja meeskooride ühine repertuaar, ava- ja lõpuühendkoor; valikmeeskooridel lisaks valikühendkoori- ja valikmeeskoori laulud 1. kontserdil.

Naiskoor (NAK) / valiknaiskoor (VNAK)
Naiskooride koormus on naiskooride liigilaulud, ühendkoor; valiknaiskooridel lisaks valikühendkoori- ja valiknaiskoori laulud 1. kontserdil.

Segakoor (SEK) / valiksegakoor (VSEK)

Segakooride koormus on segakooride liigilaulud, ühendkoor; valiksegakooridel lisaks valikühendkoori- ja valiksegakooride laulud 1. kontserdil.

Segakooride mehed on teretulnud laulma ka meeskooride (ja valikmeeskoori) liigirepertuaari.
Segakooride naised on teretulnud laulma ka naiskooride (ja valiknaiskooride) liigirepertuaari.
Arvestama peab, et lauljad peavad osalema ka nende liikide eelproovides. 

ORKESTRID:

Sümfooniaorkestris peab olema vähemalt 12 mängijat. Kollektiiv peab iseseisvalt ette mängima.
Puhkpilliorkestris peab olema vähemalt 8 mängijat. Kollektiiv peab iseseisvalt ette mängima.
Orkestrid mängivad oma liigirepertuaari. Koondorkestrit ei ole.

LAULUPEO KAVA (seisuga august 2023)

Laulupeo avakontsert, 5. juuli 2025

Avaühendkoor

Mihkel Lüdig / Friedrich Kuhlbars Koit
Johann Voldemar Jannsen / Lydia Koidula Mu isamaa, mu õnn ja rõõm
Mart Saar / rahvaluule Mis need ohjad meida hoidvad

Valikkooride kontsert
meeskoor | Eduard Tubin / Kirderanniku murre, Haljala Sõmeralt sõrmikule                  

naiskoor | Mart Saar / Vana Kannel, Tartu murre(?) Laulu eestvõtja

lastekoor | Miina Härma / Tartu murre, Tartu Lauliku lapsepõli

naiskoor | Ester Mägi Saarte murre, Muhu Äiu-püiu

orkester | Eduard Tubin Süit eesti tantsudest Ristpulkade tants

segakoor | Peeter Süda / Mulgi murre, Halliste Linakatkuja

lastekoor | Veljo Tormis Keskmurre, Kolga-Jaani Kust tunnen kodu

meeskoor | Mart Saar Meie elu

segakoor | Cyrillus Kreek / Saarte murre, Reigi Oh, kui õndsad on need pühad taevas

orkester | Eugen Kapp süidist Kalevipoeg Rahvatants

meeskoor | Veljo Tormis / Võru murre, Karula Sõttaminek

naiskoor | Arvo Pärt / Kirderannikumurre, Jõhvi Eesti hällilaul

segakoor | Tõnu Kõrvits / Tartu murre, Otepää Lenda üles kurbtusest

ühendkoor | Pärt Uusberg / Saarte murre, Reigi Et kiitke Jumalat, kes on nii helde

orkester | Eino Tamberg Pastoraal

lastekoor | Midrid Lillevalss (uus seade)

meeskoor | seade Ülo Krigul Setu laul (uus seade)

naiskoor | Rasmus Puur / Siberi eesti Oleks minu olemine

ühendkoor | Mart Saar / Võru murre Noore veljo veeritäge

ühendkoor, lastekoor | Rein Rannap / Hando Runnel Ilus maa (uuendatud versioon)

ühendkoor, lastekoor | Veljo Tormis, Tõnu Kõrvits Kui mina hakkan laulemaie

Laulupidu, 6.  juuli 2025

Mudilaskoor
Mari Amor / Artur Adson / Võru murre Esä taivan (laulupeoks kohandatud seade)
Mart Saar / Tartu murre, Rõngu Kui mina laulan (laulupeoks kohandatud seade)
Tõnis Kõrvits / Priit Aimla Ajatee on konarlik (uus seade)
Kaarel Kuusk / Saarte murre, Kihelkonna, Koimla küla Vargamäng (laulupeoks kohandatud seade)
Piret Rips-Laul / Leelo Tungal Siin ta on, see minu kodu (uus seade)

Lastekoor
Veljo Tormis, instrumentaalsaade Tauno Aints Modaalsed etüüdid Kevad. Udu. Lumi. Kevad.
Eesti rahvalaul, Heino Kaljuste Ringmängulaul
Liisi Koikson, seade Rasmus Puur Sind vaid kiidan
Aare Külama / Haldi Välimäe Oma mõtete mets (uus teos)  

Poistekoor / Poistesegakoori poisid
Riho Päts / Gustav Suits Ühte laulu tahaks laulda
Piret Rips-Laul / Contra Rannitsakandija
Piret Laikre / Marek Sadam Mu kodu nii lihtsalt (laulupeoks kohandatud seade)

Poistekoor / Poistesegakoor / Meeskoor
Andres Valkonen / Leelo Tungal, seade Riivo Jõgi Leib jahtub (uus seade)
Andres Lemba Üles, üles hellad vennad (laulupeoks kohandatud seade)

Meeskoor
Karl August Hermann / Juhan Kunder, seade Tuudur Vetik  Munamäel
Veljo Tormis / Kristjan Jaak Peterson Laulja
Valter Soosalu / Juhan Viiding Me peame looma sillad (uus teos)

Naiskoor
Urmas Sisask Heliseb väljadel
Riivo Jõgi / Võru murre, Räpina Näio hääl (laulupeoks kohandatud seade)
Karin Tuul / Veiko Tubin Vaata ja sa näed (laulupeoks kohandatud seade)
Kadri Voorand / Kristiina Ehin Sina oled kullatera (uus teos)

Segakoor
Mart Saar Laulik
Veljo Tormis Meelespea
Margo Kõlar / Tartu murre, Otepää Oh Aadam, sinu essitus (uus seade)
Mari Kalkun, seade Rasmus Puur Elukoor (uus seade)

Sümfooniaorkester
Eduard Tubin Setu tants
Mart Saar, seade Rasmus Puur Mis need ohjad meida hoidvad
Lepo Sumera, seade Ott Kask Kevadine kärbes (uus seade)
Madis Järvi Uudisteos
Curly Strings, seade Riivo Jõgi Maailm heliseb üle ilma (uus seade)

Puhkpilliorkester
Tauno Aints Uudisteos
Riho Esko Maimets Kõrge taeva all (uus teos)
Rein Rannap, seade Peeter Saan Ülev Eesti (uus seade)
Tõnis Kõrvits Uudisteos
Eduard Tamm Eesti rapsoodia rahvalik teema Kui mina olin väikene, seade Riivo Jõgi (uus seade)

Ühendkoor
Miina Härma / Ferdinand Karlson Tuljak
Ardo Ran Varres / Hasso Krull Allikas metsa sees (uus teos)
Olav Ehala / Leelo Tungal Sa oled ainus (uus seade)
Peep Sarapik / Juhan Liiv Ta lendab mesipuu poole
Gustav Ernesaks / Lydia Koidula Mu isamaa on minu arm

Kavas on veel võimalikud muutused.