Omaloomingu korjetalgud 2020

Milline on üks hea laulupeo laul?

Omaloomingu korjetalgud. Ene Üleoja — milline on hea laulupeo laul?
Ene Üleoja
Omaloomingu korjetalgud. Olev Oja — milline on hea laulupeo laul?
Olev Oja
Omaloomingu korjetalgud. Alo Ritsing — milline on hea laulupeo laul?
Alo Ritsing
Omaloomingu korjetalgud. Ants Soots — milline on hea laulupeo laul?
Ants Soots
Omaloomingu korjetalgud. Ants Üleoja — milline on hea laulupeo laul?
Ants Üleoja

XIII NOORTE LAULU- JA TANTSUPEO OMALOOMINGU KORJETALGUD

Kuni 20. maini 2020 kutsusid XIII noorte laulu- ja tantsupeo kunstilised toimkonnad ning Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA  kõiki autoreid osalema omaloomingu korjetalgutel, et üheskoos leida 2022. aastal toimuva XIII noorte laulupeo kavasse uut repertuaari ning otsida muusikalist inspiratsiooni koreograafidele XIII tantsupeo kavasse tantsude loomiseks.

Talgukorvi laekus kokku ligi 500 kaastööd – suur aitäh kõigile autoritele!

Omaloomingu korjetalgute kaudu on soov sillutada teed laekast lavale nii tuntud kui ka veel tundmatute autorite teostele, mis laulu- ja tantsupeole omaselt annaksid edasi neid ideaale ja väärtusi, mis meid ja meie kaasaega ilmestavad ja seovad.

LAULUPEO LÄHTEIDEEST

XIII noorte laulupeo peadirigendi Pärt Uusbergi kunstiline idee lähtus Hando Runneli luuletusest “Valgust!”, millest tulenevalt tekkis visioon laulupeost, mis väljendaks läbi kauni eesti luule armastust oma maa, looduse vastu; kõneleks meie maa erakordsest ilust ja puhtusest. Ja teisalt: „aga et laulda on vaja ju valgust/keegi peab laotusse lubama päikse“ – mis on valgus, päike vaimses mõttes? Et hoida puhtust – nii füüsilises kui ka vaimses mõttes – on vaja valgust. Hingepuhtuseks on vaja vaimuvalgust ja laulupidu nähtusena võiks olla kahtlemata üks valguse allikas noortele hingedele:

Valgust!
Hando Runnel

Püha on maa ja ta järved on pühad
kiitust me tahame laulda neil kaldail
aga et laulda on vaja ju valgust
keegi peab laotusse lubama päikse
päike on meile seesama mis saatus
kiitust ja saatust all laotuse laulda
kõndides pühade järvede kaldail
tahame maa ja ka päikese pärast
valgust jah valgust siis tõotusi laulda

Omaloomingu korjetalgud. Pärt Uusberg - miks sellised korjetalgud ellu kutsuti?
Pärt Uusberg

TANTSUPEO LÄHTEIDEEST

XIII noorte tantsupeo pealavastaja Agne Kurrikoff-Herman lähtub oma töös mõttest, et kõik see, mida me rajame enda seest  meid ümbritsevasse, on justkui SILD, mis aitab leida meile omaseid väärtusi. 

Tantsupidu hakkab jutustama ajas võrsuva tegelase lugu, kes loob, leiab ja ehitab  sillakaari enda seest teda ümbritsevatesse väärtustesse. Nii asub noor kasvatama ise oma sisemist sildade vikerkaart, leides ja hoides just seda, mis meile omane on.

Omaloomingu korjetalgud. Agne Kurrikoff-Herman — millist inspiratsiooni otsivad koreograafid?
Agne Kurrikoff-Herman

Mida noored ootavad ühelt laulupeo laulult?

Omaloomingu korjetalgud. Sesame Feenstra — millised on sinu ootused laulupeole?
Sesame Feenstra
Omaloomingu korjetalgud. Maria Seidla — millised on sinu ootused laulupeole?
Maria Seidla
Omaloomingu korjetalgud. Villem Velmet — millised on sinu ootused laulupeole?
Villem Velmet
Omaloomingu korjetalgud. Tuudur Tilk — millised on sinu ootused laulupeole?
Tuudur Tilk
Omaloomingu korjetalgud. Susanna Saluste — millised on sinu ootused laulupeole?
Susanna Saluste

KUIDAS JÕUAB TEOS XIII NOORTE LAULU- JA TANTSUPEOLE?

  • XIII noorte laulu- ja tantsupeo kavasse saadetud teoste hulgast teevad valikud laulupeo peadirigent ja helilooja Pärt Uusberg, heliloojad Tauno Aints, Tõnu Kõrvits, luuletaja Doris Kareva ja laulupeo kunstilise toimkonna liikmed Maret Alango (mudilaskooride liigijuht), Ave Sopp (lastekooride liigijuht), Kuldar Schüts (poistekooride liigijuht), Kuno Kerge (meeskooride liigijuht), Aarne Saluveer (neidudekooride liigijuht), Valter Soosalu (segakooride liigijuht); tantsupeo pealavastaja Agne Kurrikoff-Herman ja muusikajuht Arno Tamm koos tantsupeo lavastusmeeskonnaga.
  • Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA sõlmib autorilepingud nendega, kelle teoseid kasutatakse XIII noorte laulu- ja tantsupeo raames.
  • XIII noorte laulu- ja tantsupeo kavasse valitud teoseid ei ole lubatud ilma  eelneva kirjaliku nõusolekuta anda kasutamiseks ja kirjastamiseks kolmandatele isikutele enne XIII laulu- tantsupeo õppematerjalide ja teataja ilmumist.