Väliskollektiividele

VÄLISKOLLEKTIIVIDE REGISTREERIMINE JA OSALEMISE TINGIMUSED XIII NOORTE LAULUPEOLE „Püha on maa“

Eesti esimene üldlaulupidu toimus 1869. aastal ning tänaseks on laulupeo traditsioon katkematult kestnud rohkem, kui 150 aastat. Selle aja jooksul on Eesti jõudnud saada vabaks riigiks, oma vabaduse II maailmasõja keerises uuesti pooleks sajandiks kaotada ning 1991. aastal taas iseseisvuda. Laulu- ja tantsupeod on oma põhialustelt aga ikka püsinud muutumatutena, kandes muusika ja tantsu kõrval ajast aega edasi usku Eesti edasikestmisse ning armastust eesti keele ja meele vastu. 

Tänapäeva toimuvad Eestis üleriigilised laulupeod iga kümne aasta jooksul neljal korral – vaheldumisi toimuvad üldlaulupeod ja noorte laulupeod. Iga kord koguneb juuli alguses Tallinnasse pea 25 000 esinejat ja kümneid tuhandeid pealtvaatajaid. Laulupeole esinema ei pääse mitte igaüks – selleks tuleb omandada laulupeo kontserdi kava vastavalt valitud laulupeo liigi repertuaari koormuse ulatuses. Laulupeo olulised osad on esinejate rongkäik Tallinna kesklinnast Lauluväljakule (u 5 km), laulupeo ava- ja lõputseremoonia ning u 6 tundi kestev kontsert. Sellele kõigele eelnevad suured ühisproovid lauluväljakul. See tähendab, et laulupeol osalemine nõuab igalt esinejalt suurt vaimset ning ka füüsilist pingutust, kuid see pingutus tasub end 1000 korda ära, pakkudes kõigile osasaajatele ainulaadse ja kordumatu elamuse, mis ei unune iial.

2023. aasta 30. juunist – 2. juulil toimub Tallinnas XIII noorte laulu- ja tantsupidu „Püha on maa“, millest on võimalik osa võtta ka kollektiividel, kes on tegutsemas väljaspool Eestit. Peo sõnum „Püha on maa“ juhib tähelepanu vajadusele hoida ja väärtustada eesti keelt, et see tänapäeva interneti-maailmas teistes keeltes ei lahustuks. Samuti kutsutakse tundma õppima ja hoidma esivanematelt päranduseks saadud traditsioone ning samuti õppida elama selliselt, et meist jääks võimalikult väikene ökoloogiline jalajälg planeedile Maa.

Laulupeo repertuaariga saate tutvuda SIIN

Laulupeo liigid, koosseisu tingimused ja repertuaari koormus

2023. aasta noorte laulupeole „Püha on maa“ on oodatud väliskollektiivid järgmistesse liikidesse:

Mudilaskoor 2-häälne (MUK)

Mudilaskooride liik koosneb 8 -11 aastastest lauljatest (seisuga 2.07.2023).

Kooris peab olema vähemalt 12 lauljat.
Repertuaari koormus mudilaskooridel:

mudilaskooridel tuleb omandada tervikuna, kas mudilaskoori liigi repertuaar ja avaühendkooride laulud v.a Mariliis Valkoneni „Elu on voolamine“ (kokku 8 laulu) või ainult mudilaskoori liigi repertuaar (kokku 5 laulu).

Lastekoor 3-häälne (LAK)

Lastekooride liik koosneb 10-16 aastastest lauljatest (kuni 10 % koorist võib olla vanemaid lauljaid).

Kooris peab olema vähemalt 12 lauljat.

Repertuaari koormus lastekooridel:
lastekooridel tuleb omandada tervikuna liigi repertuaar ja ühendkooride laulud (kokku 14 teost).

Poistekoor 2-häälne (POK)

Poistekooride liik koosneb lauljatest, milles on alates 8-aastased poisid (seisuga 2.07.2023) kuni poiste häälemurdeni.

Kooris peab olema vähemalt 12 lauljat.

Repertuaari koormus poistekooridel:

poistekooridel tuleb omandada, kas tervikuna poistekoori liigi repertuaar ja avaühendkooride laulud v.a Mariliis Valkoneni „Elu on voolamine“ (kokku 8 teost) või ainult poistekoori liigi repertuaar (5 laulu).

Poistesegakoor – SATB (POSK)

Poistesegakooride liik koosneb lauljatest, milles on alates 8-aastased poisid (seisuga 2.07.2023) kuni poiste häälemurdeni ja noormehed.

Kooris peab olema vähemalt 12 lauljat.

Repertuaari koormus poistesegakooridel:

poistesegakooridel tuleb omandada tervikuna poistesegakooride liigi repertuaar, noormeestekooride liigi meeshäälte partiid ja ühendkooride laulud (kokku 18 teost) või ainult liigi repertuaar ja noormeestekooride liigi meeshäälte partiid (8 teost).

Segakoor – SATB (SEK)

Kooris peab olema vähemalt 12 lauljat.

Segakoori liik koosneb koolide kooridest ja teistest noorte kooridest, mille lauljate keskmine vanus ei ületa 29 aastat (seisuga 2.07.2023).

Repertuaari koormus segakooridel:
segakooridel tuleb omandada tervikuna liigi repertuaar ja ühendkooride laulud (kokku 14 teost).

Neidudekoor – SSAA (NEK) 

Kooris peab olema vähemalt 12 lauljat.

Neidudekoori liik koosneb koolide kooridest ja teistest noorte kooridest, mille lauljate keskmine vanus ei ületa 29 aastat (seisuga 2.07.2023).
Repertuaari koormus neidudekooridel:
neidudekooridel tuleb omandada tervikuna liigi repertuaar ja ühendkooride laulud (kokku 14 teost).

Noormeestekoor – TTBB (NMEK)

Kooris peab olema vähemalt 12 lauljat.

Noormeestekooride liik koosneb koolide kooridest ja teistest noorte kooridest, mille lauljate keskmine vanus ei ületa 29 aastat (seisuga 2.07.2023).

Repertuaari koormus noormeestekooridel:

noormeestekooridel tuleb omandada tervikuna liigi repertuaar, poistesegakooride liigi meeshäälte partiid ja ühendkooride laulud (kokku 16 teost).

Puhkpilliorkester (PO)

Puhkpilliorkestri liik koosneb orkestritest, mille mängijate keskmine vanus ei ületa 29 aastat (2.07.2023 seisuga).

Orkestris peab olema vähemalt 8 mängijat.

Repertuaari koormus puhkpilliorkestritel:

puhkpilliorkestril tuleb omandada tervikuna liigi repertuaar (kokku 5 teost). Puhkpilliorkestrid mängivad ka rongkäigus, seal mängitav repertuaar on igaühe enda valida.

Sümfooniaorkester (SO)

Sümfooniaorkestri liik koosneb orkestritest, mille mängijate keskmine vanus ei ületa 29 aastat (2.07.2023 seisuga).

Orkestris peab olema vähemalt 12 mängijat.

Repertuaari koormus sümfooniaorkestritel:

sümfooniaorkestril tuleb omandada tervikuna liigi repertuaar (kokku 4 teost).

Osalemise tingimused

 • Väliskollektiivide registreerimine XIII noorte laulupeole toimub ajavahemikul 10. november 2021 kuni  28. veebruar 2022 laulu- ja tantsupeo koduleheküljel www.laulupidu.ee. Registreerimine eeldab elektroonilise registreerimislehe täitmist.
 • Kollektiiv esitab kunstilisele toimkonnale vastavalt oma kollektiivi poolt valitud repertuaari koormusele  esimese videosalvestuse 1. novembriks 2022 alljärgnevalt:
  • Mudilaskoor:
   R.E. Maimets, eesti rahvaviis „Me lähme rukist lõikama“,  M. Lüdig „Koit“ (valikuna koormus: liigi ja avaühendkoori laulud)
   või
   R.E. Maimets, eesti rahvaviis „Me lähme rukist lõikama“ (valikuna koormus: ainult liigilaulud)
  • Lastekoor: 
   K. Kuulpak „Kodu“, M. Lüdig „Koit“, G. Ernesaks „Mu isamaa on minu arm“
  • Poistekoor:
   R. Puur „Loome elu ilusa“, M. Lüdig „Koit“ (valikuna koormus: liigi- ja avaühendkoori laulud)
   või
   R. Puur „Loome elu ilusa“ (valikuna koormus: ainult liigilaulud)
  • Poistesegakoor:
   K. Voorand „Kõik on alles ees“, M. Lüdig „Koit“, G. Ernesaks „Mu isamaa on minu arm“ (valikuna koormus: liigi-, ava- ja lõpuühendkoori laulud)
   või
   K. Voorand „Kõik on alles ees“ (valikuna koormus: ainult liigilaulud)
  • Segakoor:
   E. Mägi „Vaikne lauluke“, M. Lüdig „Koit“, G. Ernesaks „Mu isamaa on minu arm“
  • Neidudekoor:
   V. Tormis „Kiigelaulud“ 3 osa, M. Lüdig „Koit“, G. Ernesaks „Mu isamaa on minu arm“
  • Noormeestekoor:
   T. Vettik „Su põhjamaa päikese kullast“, M. Lüdig „Koit“, G. Ernesaks „Mu isamaa on minu arm“
  • Puhkpilliorkester:
   R. Jõgi „Laskem elada!“
  • Sümfooniaorkester:
   H. Otsa „Eesti tants“
 • Kui kollektiiv osutub peole valituks, tuleb saata kogu ülejäänud liigi kava esitluse salvestus
  1. aprilliks 2023.
 • Peole registreerumine ei taga osalemist peol. Otsuse peol kollektiivi osalemise kohta teeb laulupeo kunstiline toimkond hiljemalt jaanuaris 2023.

Registreerimistasu ja õppematerjalid

Registreerimisega kaasneb igla kollektiivl kohustus taasuta laulupeo õppematerjalide eest iga kooriliikme ja dirigendi kohta.

 • Laulik 6-8 eurot (olenevalt liigist)
 • Dirigendi spiraalköites laulik 6-8 eurot (olenevalt liigist)
 • Klaverisaadete kogumik 12 eurot
 • Saatefonogrammid 10 eurot
 • Lisandub õppematerjalide saatmiskulu.

Registreerimisega kaasneb orkestri kollektiivile kokku 90 eurot õppematerjalide tasu, mis sisaldab e-partiisid ja partituuri. Lisandub õppematerjalide saatmiskulu.

Registreerimisega kaasnevad kulud koos õppematerjalide saatmiskuluga ei kuulu tagastamisele. Arveldamine toimub Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA poolt esitatud arve alusel.

Peol osalemisest

Peol osalemise eelduseks on kunstilise toimkonna otsus.

Peo korraldaja tagab kollektiivile lõunasöögi välisööklates peonädalal (üks lõuna päevas), käepaelad peopaikadele pääsemiseks ja tasuta Tallinna ühissõidukite kasutamise.

Kollekiiv peab organiseerima ja finantseerima enda Eestisse sõitmise reisikulud, majutuskulud, toitlustuskulud (v.a välisööklates lõunasöök) ja muud nimetamata osalemisega seotud tingimused ja kulud.

Peonädala orienteeruv ajakava

R, 30. juuni  – L, 1. juuli proovid Tallinna lauluväljakul.

P, 2. juuli rongkäik ja XIII noorte laulupeo kontsert „Püha on maa“.

Oluline info

XIII noorte laulu- ja tantsupeo korralduses lähtutakse Eesti Vabariigi Valitsuse, Terviseameti ja teiste riiklike- või kohaliku omavalitsuste asutuste igal ajahetkel kehtivatest reeglitest, nõuetest ja võimalikest piirangutest.

Kollektiivi kontaktisik peab peole registreerumisel edastama info XIII noorte laulu- ja tantsupeo protsessis osalemise tingimustest kollektiivi liikmetele ja alaealiste kollektiivi liikmete lapsevanematele.

Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus jätab õiguse teha protsessi korralduses, peo ajakavas ja tingimustes muudatusi ning täiendusi.

Osalemise tingimused on kollektiivi peole registreerimise avalduse lahutamatu osa ja kollektiivi kontaktisik / juhendaja on kohustatud tutvustama seda kollektiivile liikmetele ja kollektiivi liikmete laste vanematele

Käesolev osalemise tingimused dokument on kollektiivi peole registreerimise avalduse lahutamatu osa.

Täiendav info:
Eneli Vaasna
Väliskollektiivide kuraator
e-post: [email protected]