Mudilaskoorid

Armas sõber!

Mul on suur rõõm tervitada Sind meie ühisel muusikalisel rännakul laulupeole!
Laulupidu “Püha on maa” räägib sellest, kui oluline on hoolida meid ümbritsevast – nii loodusest kui ka inimestest. Minu jaoks tähendab see hoolimist ka oma keelest. Eesti keel kõlab ka lauldes väga kaunilt! Laulgem siis alati uhkusega oma emakeeles!
Laulmisel on eriline võime muuta maailm helgeks ja ilusaks. Mudilaskoorid esitavad laulupeol viis laulu, mis räägivad olulistest asjadest meie elus. Neis on juttu kodust, sõprusest ja vabadusest. Lauludes on ilusaid mõtteid meie esivanematest, nende töödest ja tegemistest. Laulame loodusest, sinisest taevast ja päikesest! Soovin südamest, et need laulud tooksid palju rõõmu Sulle ja kuulajale!

Rõõmsa kohtumiseni!

Mudilaskooride liigijuht
Maret Poll

EELPROOVIDEST

Mudilaskooride laulupeo õppeprotsess toimub kahes osas:
1) Seminar-eelproov koori dirigentidele jaanuaris 2023 (Tallinnas, Tartus, Pärnus, Kohtla-Järvel, Viljandis, Kuressaares, Haapsalus). Seminaris osalemine on kohustuslik koori dirigentidele ja oma peole registreeritud mudilaskoorist on kohustuslik kaasa võtta 2 kuni 4 lauljat, võrdselt esimest ja teist häält.
2) II eelproov (märts-mai). Eelproovis/ettelaulmisel osalemine on kohustuslik kõikidele peole registreeritud koorilauljatele ja dirigentidele. Eelproovis toimuvad juba traditsiooniks kujunenud kooride ettelaulmised.  Eelproovis/ettelaulmisel osalenud lauljate arv võetakse aluseks peole akrediteerimisel. Vajadusel võivad liigidirigendid ja kuraatorid eelproovides ja ettelaulmistel osalevate lauljate vastavust registri andmetega kontrollida.

Seminar-eelproov
Seminar-eelproovis töötatakse kõikide liigilauludega ja avaühendkoori lauludega. Seminar-eelproovis moodustub kaasa võetud lauljatest koor. Ootame lauljatelt ettevalmistust, mis võimaldab dirigentidel teha kooriga sujuvat tööd st. lastel peaksid olema partiid omandatud. 

II eelproov
II eelprooviks tuleb omandada kogu mudilaskoori laulupeo repertuaar:
– kõik liigilaulud: „Rõõm on täitnud maa“, „Hümn päikesele“, „Me lähme rukist lõikama“, „Sokk ja kummik“, “Kodulaul“;
– avaühendkoori laulud neil mudilaskooridel, kes on selle valinud: „Koit“, „Mu isamaa, mu õnn ja rõõm“, „Valgust!“.

II eelproovi osana toimub igal peole registreeritud kooril ettelaulmine, millele kunstiline toimkond annab sõnalise hinnangu ja tagasiside.


II eelproovis tuleb 1-häälsel mudilaskooril  esitada 2 laulu, mis selgub loosimisel.
Loosis on „Me lähme rukist lõikama“, „Kodulaul“ ja „Sokk ja kummik“.2-häälsel mudilaskooril tuleb esitada 2 laulu.
Kohustuslik laul on „Me lähme rukist lõikama“ ja teine laul, loosiga, ülejäänud liigilauludest.
2-häälsel mudilaskooril, kes on valinud osalemise lisaks avaühendkooris tuleb esitada 2 laulu. Kohustuslik laul on „Me lähme rukist lõikama“ ning teine laul, loosiga, ülejäänud liigi- ja avaühendkoori lauludest.

II eelprooviga kaasneval ettelaulmisel on võimalik taotleda kategooriat.
Kategooriasse laulmisel lähtutakse XIII noorte laulupeo repertuaarist. Kategooria taotlemine on vabatahtlik, kuid palume eelnevalt saata avaldus Eesti Kooriühingule.
Kontakt: Tuuli Metsoja, koolikooride konsultant [email protected]

Rõõm on täitnud maa

muusika: Martin J. Sildos
tekst: Hanna Grete Rebane

Videod

Rõõm on täitnud maa

Video tööleht "Rõõm on täitnud maa" - mudilaskooride dirigent Niina Esko

Video tööleht laulule "Rõõm on täitnud maa" - mudilaskooride dirigent Niina Esko

Hümn päikesele

Telemuusikalist "Päikeselaegas"

muusika: Tõnis Kõrvits
tekst: Priit Aimla

Videod
Hümn päikesele

Hümn päikesele

Video tööleht "Hümn päikesele" - mudilaskooride dirigent Jaanika Kuusik

Video tööleht laulule "Hümn päikesele" - mudilaskooride dirigent Jaanika Kuusik

Me lähme rukist lõikama

muusika: Riho Esko Maimets / eesti rahvaviis
tekst: Friedrich Kuhlbars, Leelo Tungal, eesti rahvaluule

Teos on kirjutatud XIII noorte laulupeole

Videod
Me lähme rukist lõikama

Me lähme rukist lõikama

Mu isamaa, mu õnn ja rõõm

muusika: Fredrik Pacius
tekst: Johann Voldemar Jannsen

Sokk ja kummik

muusika: Andres Lemba
tekst: Jaanus Vaiksoo

Teos on kirjutatud XIII noorte laulupeole

Videod
Sokk ja kummik

Sokk ja kummik

Video tööleht "Sokk ja kummik" - mudilaskooride dirigent Annelii Traks

Video tööleht laulule "Sokk ja kummik" - mudilaskooride dirigent Annelii Traks

SOKK ja KUMMIK liikumisseade

Liikumisseade laulule "Sokk ja kummik"_seadnud Regina Rebane

Kodulaul

muusika ja tekst: Ülo Vinter

Videod
KODULAUL (ainult laul)

KODULAUL (ainult laul)

Video tööleht "Kodulaul" - mudilaskooride dirigent Maret Poll

Video tööleht laulule "Kodulaul" - mudilaskooride dirigent Maret Poll

Koit

muusika: Mihkel Lüdig
tekst: Friedrich Kuhlbars

Tööleht

Valgust!

muusika: Pärt Uusberg
tekst: Hando Runnel

Videod
Valgust! (ainult laul)

Valgust! (ainult laul)

Video tööleht "Valgust!" - ühendkoori dirigent Pärt Uusberg

Video tööleht laulule "Valgust" - ühendkoori dirigent Pärt Uusberg