Osalejale

XIII NOORTE TANTSUPIDU “SILLAD”

Kodustes paikades, meile omases mullas juurduvad võrsed kasvavad tugevaks, saades siit oma jõu, teadmised, uskumused, kombed  ja tavad.
Siit saame kõik selle, mille võtame kaasa läbi eelkäijate käidud radadele loodud teadmiste ja tunnetuse. Need on usaldusväärsed ja ajatud teadmised nii nähtavast kui ka nähtamatust maailmast.
Hoides seda, mille oleme aegade tagant kaasa saanud, kastes seda meie oma tugeva tahtega kasvatada kõike  suuremaks ja tugevamaks, loome siin ise  oma elu.
Ajas, kõigi nende väärtuste keskel võrsudes, hakkame me ise leidma oma seoseid ja suhestumisi kõige ümbritsevaga, proovides leida oma rada. See on justkui minek üle SILLA, mille mõlemad otsad toetuvad just sellele maale.

Tantsupeo etendus on inimeseks kasvamise ja tema ajas võrsumise lugu. Selle loo me jutustame läbi SILLA sümboli, mida mõtestame kui tugevat alustala.

See sümbol – SILD – seobki kokku loodava lavastuse, milles noor, teel kõikide nende oluliste väärtuse juurde, hakkab  ehitama oma sisemisi sillakaari, mida mööda minna ja tagasi tulla, minna ja jääda, minna, et poolel teel  kokku saada… otsida, et leida ja lõpuks silduda talle omase juurde.

Sildade lugu paneb leidma ja mõtlema, milline on põlvkondade vaheline side ja kuidas hoida ajatuid väärtusi. Ühtlasi aitab see märgata, kui oluline on see, kes seisab me kõrval ja juhib meid leidma, ära tundma ja omaks võtma meid ümbritsevaid väärtusi.

Agne Kurrikoff- Herman

XIII noorte tantsupeo Sillad idee autor ja peo pealavastaja

TEEKOND 2023.a. XIII noorte TANTSUPEOLE

Hea tantsu-, võimlemisõpetaja/ kollektiivi kontaktisik!

Et olla Sulle abiks ühisel teekonnal tantsupeole, siis oleme siia koondanud info XIII noorte tantsupeo toimkonnast, peole registreerumisest, peol osalevatest liikidest, õppematerjalidest, seminaridest, eelproovidest ja tantsupeo nädalast ning tantsu-, võimlemisõpetajale/ kollektiivi kontaktisikule olulisest teabest.

Sisukord:

 1. Tantsupeo kunstiline toimkond
 2. Peole registreerimine
 3. Peol osalevad rühmaliigid
 4. Rühma koosseisude suurused
 5. Õppematerjalid
 6. “Sillakaared” kollektiivijuhtidele
 7. Maakondlikud eelproovid
 8. Eelproovide korraldusest
 9. Tantsupeole akrediteerimine
 10. Tantsupeo nädal
 11. Oluline teave

1. Kunstiline toimkond

XIII tantsupeo idee kavandi autor ja pealavastaja: Agne Kurrikoff- Herman
Pealavastaja assistendid: Vaike Rajaste ja Kadri Tiis
Muusikajuht: Matis Leima
Tantsupidu sõnas: Indrek Koff

1.-2. klassi segarühmad
Liigijuht Liina Eero, assistent Kristi Aitsam

2.-3. klassi segarühmad
Liigijuht Ulla Helin- Mengel, assistent Dagmar Aus

3.-4. klassi segarühmad
Liigijuht Kristiina Siig, assistent Helen Reimand

5.- 6. klassi segarühmad
Liigijuht Ingrid Jasmin, assistent Karel Vähi

7.-9. klassi segarühmad
Liigijuht Helena- Mariana Reimann, assistent Kätlin Merisalu

C- noorte segarühmad
Liigijuht Maido Saar, assistent Marius Aave

Neidude tantsurühmad
Liigijuht Elo Unt, assistent Liisa Laine

Pererühmad
Liigijuht Mall Paulus, assistent Jaan Ulst

Võimlemisrühmad
Liigijuht Kadri Jukk, assistent Kersti Kull

2. Peole registreerimine

 • kollektiivide registreerimine toimub kahel ajaperioodil:
  6.- 30.september 2021 ning
  3.- 31.jaanuar 2022
  Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA peo registris http://register.laulupidu.ee/
 • Tallinna ja Harjumaa 1.-2.klassi rühmade registreerimine toimub septembris 2022
 • peo protsessis osalejate andmeid saab korrigeerida kuni 15.oktoobrini 2022

Registreerimisel palume sisestada kollektiivi liikmete nimed koos isikukoodidega, et näha laulu- ja tantsupeol osalejate tegelikku mahtu ja ka seda, kes samaaegselt nii laulab, tantsib kui mängib pilli. Õiged andmed annavad meile võimaluse kavandada maakondlikke eelproove ning laulu- ja tantsupeo nädala ajakava.

3. Peol osalevad rühmaliigid

 • rühmaliikidesse jaotumine on sünnikuupäeva järgi nii, nagu õpilased jaotuvad klassidesse haridussüsteemis
 • rühmaliigi nimetus näitab ära, millises klassis tantsijad 2022/2023 õppeaastal õpivad. Õppeaasta lõppeb 31. augustil 2023
 • laulu- ja tantsupeo registris on kollektiivide liikmed isikukoodi põhiselt

1.-2. klassi segarühmad
Rühmas tantsivad Tallinnas ja Harjumaal tegutsevate tantsurühmade lapsed, kes 2022/2023 õppeaastal õpivad 1.-2.klassis ning kellest 75% on sündinud ajavahemikul 1.oktoober 2013 kuni 30.september 2015.
1.-2. klassi segarühma liiki ootame rühmi, mis alustavad tööd 2022.a sügisel ehk lapsi, kes tantsivad esimest aastat.

Tallinna ja Harjumaa 1.-2.klassi rühmade registreerimine toimub septembris 2022.

2.-3. klassi segarühmad
Rühmas tantsivad lapsed, kes 2022/2023 õppeaastal õpivad 2. ja 3.klassis ning kellest
75% on sündinud ajavahemikul 1.oktoober 2012 kuni 30.september 2014

3.-4. klassi segarühmad
Rühmas tantsivad lapsed, kes õpivad 2022/2023 õppeaastal 3. ja 4.klassis ning kellest
75% on sündinud ajavahemikul 1.oktoober 2011 kuni 30.september 2013

5.- 6.klassi segarühmad
Rühmas tantsivad lapsed, kes õpivad 2022/2023 õppeaastal 5. ja 6.klassis ning  kellest
75% on sündinud ajavahemikul 1.oktoober 2009 kuni 30.september 2011

7.-9. klassi segarühmad
Rühmas tantsivad lapsed, kes õpivad 2022/2023 õppeaastal 7.-9.klassis ning kellest
75% on sündinud ajavahemikul 1.oktoober 2006 kuni 30.september 2009

C- noorte segarühmad
Rühmas tantsivad noored, kes 2022/2023 õppeaastal õpivad 10.- 12.klassis või ülikooli/ kutseõppe I kursusel ning kellest 75% on sündinud ajavahemikul 1.oktoober 2001  kuni 30.september 2006

Neidude tantsurühmad
Rühmas tantsivad neiud, kes 2022/2023 õppeaastal õpivad 9.- 12.klassis või ülikooli/ kutseõppe I kursusel  ning kellest 75% on sündinud ajavahemikul 1.oktoober 2001  kuni 30.september 2007

Pererühmad

Pererühmas tantsivad mehed, naised, poisid ja tüdrukud.

Kollektiivis tantsivad koos 8 täiskasvanut ja 16 last. Lapsed õpivad 2022/2023 õppeaastal 1.-4.klassis.

NB! Pererühmade liigis ei saa kandideerida Tallinna, Tartu ja Pärnu linnades ning Harjumaal tegutsevad kollektiivid.

Võimlemisrühmad

Väikesed võimlejad- Vvõ

Rühmas osalevad lapsed, kes 2022/2023 õppeaastal õpivad 1.-4.klassis ning kellest 75% on sündinud ajavahemikul 1.oktoober 2011 kuni 30.september 2015

Suured võimlejad jagunevad kahte gruppi:

SVõ 1 Rühmas osalevad noored, kes 2022/2023 õppeaastal õpivad 5.-8.klassis ning kellest 75% on sündinud ajavahemikul 1.oktoober 2007 kuni 30.september 2011

SVõ 2  Rühmas osalevad noored, kes 2022/2023 õppeaastal õpivad 9.- 12.klassis või ülikooli/ kutseõppe I kursusel ning kellest 75% on sündinud ajavahemikul 1.oktoober 2001 kuni 30.september 2007

Välis- Eesti kollektiivid võivad kandideerida igasse tantsurühma liiki.
Kandideerimine peole on samadel tingimustel kui Eestis tegutsevatel kollektiividel.
Registreerimine välis- Eesti kollektiividele 10.novembrist 2021 kuni  31.jaanuarini 2022 veebilehel aadressiga www.laulupidu.ee.


Tantsijad kannavad maakondlikes eelproovides, tantsupeo etendustel ja rongkäigus pidulikke stiliseerimata rahvarõivaid, mis on võimaluse korral pärit nende oma piirkonnast (kihelkonnast).
Neiduderühmadel vajalikud kahed rahvarõivad, ühed neist valged.

Rahvarõivaste juurde sobivad vastavalt piirkonnale kas tumedad kinnised kingad või pastlad.

4. Rühma koosseisude suurused

 • segarühmas 8 segapaari
 • neidude rühmas 12 tantsijat
 • võimlemisrühmas 8 võimlejat
 • pererühmades 8 täiskasvanut ja 16 last

Rühma koosseisu suurus on oluline tantsujooniste paikapanemiseks väljakule.

5. Õppematerjalid

Õppematerjal on koostatud eraldi tantsurühma ja võimlemisrühma juhendajale.

Tantsude ja võimlemiskavade õppematerjalid sisaldavad kirjelduste raamatut, saatemuusikaid ja õppevideosid.

Arvestades eelmiste pidude tagasisidet on nüüd võimalik tantsude ja võimlemiskavade saatemuusikaid  tellida ka e- saatefonogrammmide ning tantsude klaverisaateid e- saatenootidena.

Õppematerjalide tellimine:

 • õppematerjali tellib kollektiivi juht LTP registris
 • tellimine toimub peole registreerimise perioodide jooksul
 • tantsude kirjelduste raamat maksab 32 €
 • võimlemiskavade kirjelduste raamat maksab 12 €
 • tantsude ja võimlemiskavade saatemuusika CD 10 €
 • e- saatefonogrammide komplekt 8 €
 • e- saatefonogrammi 1 konkreetne lugu 1 €
 • klaverisaadete e- noodid (komplekt) 5 €
 • õppematerjale saavad tellida ka need kollektiivide juhid, kes ei soovi osaleda 2023.a tantsupeol

Õppematerjal ilmub 2022.aasta veebruaris ning jagatakse tantsu- ja võimlemisrühmade juhendajatele esimesel seminaril vastavalt kollektiivi peole registreerimise ajal tehtud tellimusele.

E- õppematerjal on kättesaadav  peale õppematerjalide soetamist kuid mitte enne kui veebruaris 2022.a.

 • õppevideod avaldatakse peale 1.seminari

Võimlemisrühmadel lisanduvad kostüümide ja võimlemisvahendite kulud.

Võimlemisrühmadel on võimalik katta XIII noorte tantsupeo võimlemiskostüümide ja vahendite kulusid 2021/ 2022 hooaja laulu-ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide riiklikust tegevustoetusest. Tegevustoetust saavad 2021.aasta septembris taotleda need võimlemiskollektiivid, kes registreerivad 2023.aasta XIII noorte tantsupeole septembris 2021.

6. “Sillakaared” kollektiivijuhtidele

I sillakaar

 • 13.november 2021 KOOLITUSPÄEV
  – koolitused tantsupeo meeskonnalt Tallinna Pelgulinna Gümnaasiumis

II sillakaar

 • 5.-6.veebruar 2022 I SEMINAR
  – igale liigile õpetatakse üks tants

TALLINN

 •  5.veebruar
  pererühmad, 2.-3.klassi tantsurühmad, 5.-6.klassi tantsurühmad, neiduderühmad
 • 6.veebruar

3.-4.klassi tantsurühmad, 7.-9.klassi tantsurühmad, C- rühmad

TARTU

 • 5 veebruar

3.-4.klassi tantsurühmad, 7.-9.klassi tantsurühmad, C- rühmad

 • 6.veebruar

pererühmad, 2.-3.klassi tantsurühmad, 5.-6.klassi tantsurühmad, neiduderühmad

Võimlemiskavad:

 • 19.veebruar Tallinnas ja
 • 20.veebruar 2022 Tartus

III sillakaar

 • 9.aprill 2022 algusega kell 15.00 ESITLUSKONTSERT
  Paide Muusika- ja Teatrimajas
  Esitatakse kõikide liikide repertuaar kava järjekorras

IV sillakaar

 • 15.- 17.august 2022 II SEMINAR   
  – igale liigile õpetatakse teine(-sed) tants(-ud)

V sillakaar

 • 11.-12.veebruar 2023 MENTORSEMINAR tantsujuhtidele   

VI sillakaar

 • 16.aprill 2023 JOONISTE seminar
  Paide Muusika- ja Teatrimajas tantsupeol esinevate kollektiivide juhtidele ja lasterühmade saatjatele

Juhendajad registreeruvad seminaridele laulu- ja tantsupeo registris.

Teavitus seminaridele registreerimisest saadetakse juhendajale meiliaadressile.

7. Maakondlikud eelproovid

 • tantsurühmadele toimub kaks maakondlikku eelproovi ajavahemikul jaanuar kuni aprill 2023
 • võimlemisrühmadel on üks maakondlik eelproov märtsis 2023
 • eelproovides fikseeritakse kollektiivis tantsijate/ võimlejate arv

8. Eelproovide korraldusest

 • ettetantsimine toimub rahvarõivastes, võimlemisrühmadel kava kostüümis  või oma kollektiivi ühtses rõivastuses
 • iga rühm tantsib üldjuhul ette eraldi. Liigijuhil on õigus lubada ette tantsida ka mitu rühma koos
 • kollektiivi iga tantsija/ võimleja, kes on peole registreeritud, peab olema valmis ette tantsima kõiki oma rühmaliigi tantse
 • suuremate koosseisude puhul on liigijuhil õigus paluda rühmal tantsida tantsu kaks korda erinevate koosseisudega
 • kui rühmas on puudujaid, siis tuleb sellest liigijuhti enne eelproovi algust informeerida
 • teises eelproovis ettetantsivate koosseisude järgi kontrollitakse ja fikseeritakse rühma lõplik tantsijate arv, mis on aluseks tantsupeole akrediteerimisel
 • suuremate või väiksemate koosseisude olemasolul otsustab nende esinemise peol liigijuht
 • eelproovide ajakavad kooskõlastatakse maakonna kuraatoriga ning need on nähtavad laulu- ja tantsupeo kodulehel hiljemalt novembris 2022.a.
 • eelproovi kodukorra ja esinemise järjekorra teeb liigijuht teatavaks eelproovi alguses
 • ettetantsimist hindab komisjon, kuhu kuuluvad liigijuht ning vähemalt üks sama liigi assistent
 • peale esimest eelproovi antakse igale rühmale laulu-ja tantsupeo elektroonilises registris sisuline tagasiside
 • esimese eelproovi järgi tantsudes muudatusi ei tehta
 • teise eelproovi järel on kollektiividel võimalik oma esinemise kohta soovi korral küsida tagasisidet hindamiskomisjonilt
 • eelproovide käigus toimuva konkursi tulemusena selguvad tantsupeol esinevad kollektiivid
 • hindamisprotsessist kõneldakse täpsemalt IV sillakaarel 15.-17.augustil 2022
 • tantsupeol esinevate kollektiivide nimekiri avaldatakse ettetantsimiste tulemuste põhjal laulu- ja tantsupeo kodulehel hiljemalt 3.aprillil 2023.a.
 • NB! Juhime tähelepanu, et väljakutöö aluseks on punktis 4 nimetatud rühmade koosseisude suurused

9. Tantsupeole akrediteerimine

 • tantsupeole akrediteerimine toimub juunis 2023.a.
 • kollektiivi iga liige, kes on peole akrediteeritud, peab osalema kõikides proovides ja etendustel
 • liigijuhil on õigus kollektiiv tantsupeolt eemaldada kui ta ei osale liigi- ja koondproovides või kui tema tantsuoskuste tase võrreldes teise eelproovi tulemusega on märgatavalt langenud

10. Tantsupeo nädal

Tantsupeo liigi- ja koondproovid Tallinnas algavad teisipäeval 27. juunil 2023.a.

Tantsupeo etendused toimuvad reedel 30.juunil ja laupäeval 1.juulil 2023.a.
Rongkäik ja laulupidu toimuvad pühapäeval 2.juulil 2023.a.

11. Oluline teave

 • XIII noorte laulu-ja tantsupeo korralduses lähtutakse Eesti Vabariigi Valitsuse, Terviseameti ja teiste riiklike- või kohaliku omavalitsuste asutuste igal ajahetkel kehtivatest reeglitest, nõuetest ja võimalikest piirangutest
 • kollektiivi juht/ kontaktisik peab peole registreerumisel edastama info XIII noorte laulu- ja tantsupeo protsessis osalemise tingimustest kollektiivi liikmetele ja alaealiste kollektiivi liikmete lapsevanematele
 • Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus jätab õiguse teha protsessi korralduses, peo ajakavas ja tingimustes muudatusi ning täiendusi
 • kollektiivi kontaktisik vastutab esitatud andmete õigsuse eest LTP registris

Toredat ja edukat teekonda!

Agne Kurrikoff- Herman ja
XIII noorte tantsupeo “Sillad” kunstiline toimkond

XIII noorte laulu-ja tantsupidu korraldab Eesti Laulu-ja Tantsupeo SA

Tantsupeo toimetaja Vaike Rajaste