Väliskollektiividele

VÄLISKOLLEKTIIVIDE REGISTREERIMINE JA OSALEMISE TINGIMUSED XIII NOORTE TANTSUPEOLE „Sillad“

Eesti esimene üldlaulupidu toimus 1869. aastal ning tänaseks on laulu- ja tantsupeo traditsioon kestnud katkematult rohkem, kui 150 aastat. Selle aja jooksul on Eesti jõudnud saada vabaks riigiks, oma vabaduse II maailmasõja keerises uuesti pooleks sajandiks kaotada ning 1991. aastal taas iseseisvuda. Laulu- ja tantsupeod on oma põhialustelt aga ikka püsinud muutumatutena, kandes muusika ja tantsu kõrval ajast aega edasi usku Eesti edasikestmisse ning armastust eesti keele ja meele vastu. 

Tänapäeva toimuvad Eestis üleriigilised tantsupeod ühes laulupidudega iga kümne aasta jooksul neljal korral – vaheldumisi toimuvad üldtantsupeod ja noorte tantsupeod. Iga kord koguneb juuli alguses Tallinnasse tantsupeole ligikaudu 10 000 esinejat ja kümneid tuhandeid pealtvaatajaid. Tantsupeole esinema ei pääse mitte igaüks – selleks tuleb omandada tantsupeo etenduse kava, mis igale tantsurühmale tähendab kolme- nelja  eesti rahvatantsu heal tasemel omandamist. Tantsupeo olulised osad on kolm identset etendust  ja peaproov etendus Kalevi staadionil ning samuti esinejate rongkäik Tallinna kesklinnast lauluväljakule (u 5 km). Sellele kõigele eelnevad viis päeva kestvad tihedad proovid peonädalal Tallinna staadionitel. See tähendab, et tantsupeol osalemine nõuab igalt esinejalt suurt vaimset ning ka füüsilist pingutust, kuid see pingutus tasub end 1000 korda ära, pakkudes kõigile osasaajatele ainulaadse ja kordumatu elamuse, mis ei unune iial.

2023. aasta 30. juunist – 2. juulil toimub Tallinnas XIII noorte laulu- ja tantsupidu „Püha on maa“, millest on võimalik osa võtta ka kollektiividel, kes on tegutsemas väljaspool Eestit. Peo sõnum „Püha on maa“ juhib tähelepanu vajadusele hoida ja väärtustada eesti keelt, et see tänapäeva interneti-maailmas teistes keeltes ei lahustuks. Samuti kutsutakse tundma õppima ja hoidma esivanematelt päranduseks saadud traditsioone ning samuti õppida elama selliselt, et meist jääks võimalikult väikene ökoloogiline jalajälg planeedile Maa.

Tantsupeo etenduse pealkiri on „Sillad“ ning etendus räägib lugu inimese keerukatest valikutest maailmavaate kujunemisel.

Osalemise tingimused

  • Väliskollektiivide registreerimine XIII noorte tantsupeole toimub ajavahemikul 10. november 2021 kuni  28. veebruar 2022 laulu- ja tantsupeo koduleheküljel www.laulupidu.ee. Registreerimine eeldab elektroonilise registreerimislehe täitmist.
  • Kollektiiv peab omandama täies mahus liigile ettenähtud repertuaari.
  • Kollektiiv esineb eesti rahvarõivastes.
  • Kollektiiv esitab kunstilisele toimkonnale videosalvestuse oma rühmaliigi- ja ühistantsudega.
  • Videosalvestus tuleb saata Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA-le hiljemalt  20. märtsiks 2023.
  • Peole registreerumine ei taga osalemist peol. Otsuse kollektiivi osalemise kohta peol teeb tantsupeo kunstiline toimkond hiljemalt 1. aprilliks 2023.
  • Tantsuväljakutel on töökeeleks eesti keel.
  • Välisrühmad konkureerivad koos Eestis tegutsevate kollektiividega

Tantsupeo liigid ja koosseisu suurused

XIII noorte tantsupeole saab registreerida seitsmesse erinevasse rühmaliiki:

2.-3.klassi tantsurühmad
Rühmas tantsivad lapsed, kes 2022/2023 õppeaastal õpivad 2. ja 3. klassis ning kellest 75% on sündinud ajavahemikul 1. oktoober 2012 kuni 30. september 2014. Rühma koosseis ja väljakutöö alus on 8 segapaari.

3.-4. klassi tantsurühmad
Rühmas tantsivad lapsed, kes õpivad 2022/2023 õppeaastal 3. ja 4. klassis ning kellest 75% on sündinud ajavahemikul 1. oktoober 2011 kuni 30. september 2013. Rühma koosseis ja väljakutöö alus on 8 segapaari.

5.-6. klassi segarühmad
Rühmas tantsivad lapsed, kes õpivad 2022/2023 õppeaastal 5. ja 6. klassis ning  kellest 75% on sündinud ajavahemikul 1. oktoober 2009 kuni 30. september 2011. Rühma koosseis ja väljakutöö alus on 8 segapaari.

7.-9. klassi segarühmad
Rühmas tantsivad lapsed, kes õpivad 2022/2023 õppeaastal 7.-9. klassis ning kellest 75% on sündinud ajavahemikul 1. oktoober 2006 kuni 30. september 2009. Rühma koosseis ja väljakutöö alus on 8 segapaari.

Noorte segarühmad
Rühmas tantsivad noored, kes 2022/2023 õppeaastal õpivad 10.- 12.klassis  või ülikooli/ kutseõppe I kursusel ning kellest 75% on sündinud ajavahemikul 1.oktoober 2001  kuni 30.september 2006. Rühma koosseis ja väljakutöö alus on 8 segapaari.

Neiduderühmad
Rühmas tantsivad neiud, kes 2022/2023 õppeaastal õpivad 9.- 12. klassis  või ülikooli/ kutseõppe I kursusel  ning kellest 75 % on sündinud ajavahemikul 1. oktoober 2001  kuni 30. september 2007. Rühma koosseis ja väljakutöö alus on 12 neidu.

Pererühmad
Pererühmas tantsivad mehed, naised, poisid ja tüdrukud. Rühmas tantsivad koos 8 täiskasvanut ja 16 last. Lapsed õpivad 2022/2023 õppeaastal 1.-4. klassis.

Tantsupeo repertuaar on leitav siin

Registreerimistasu ja õppematerjalid

Registreerimisega kaasneb tantsurühma kollektiivile kokku 42 eurot, mis sisaldab juhendaja õppematerjali. Lisandub õppematerjalide saatmiskulu.

Registreerimisega kaasnevad kulud koos õppematerjalide saatmiskuluga ei kuulu tagastamisele. Arveldamine toimubEesti Laulu- ja Tantsupeo SA poolt esitatud arve alusel.

Õppematerjal saadetakse alates veebruari 2022 teisest poolest.

Seminarid kollektiivi juhile

Eestis toimuvatele repertuaari õppeseminaridele on väliskollektiivide juhendajatel võimalus osaleda:

  • 5.-6. veebruar 2022 tantsupeo I seminar Tallinnas ja Tartus.
  • 15.-17. august 2022 tantsupeo II seminar.

Täpne seminaride ajakava www.laulupidu.ee lehel kuu aega enne seminari algust.

Seminaridele registreerimine toimub väliskollektiivide kuraatori kaudu.

Peol osalemisest

Peol osalemise eelduseks on kunstilise toimkonna otsus.

Peo korraldaja tagab kollektiivile lõunasöögi välisööklates peonädalal (üks lõuna päevas), käepaelad peopaikadele pääsemiseks ja tasuta Tallinna ühissõidukite kasutamise.

Kollekiivi peab organiseerima ja finantseerima enda Eestisse ja tagasi reisikulud, majutuskulud, toitlustuskulud (v.a välisööklates lõunasöök) ja muud nimetamata osalemisega seotud tingimused ja kulud.

Peonädala ajakava

Tantsupeo liigi- ja koondproovid Tallinnas algavad teisipäeval 27. juunil ja kestavad kuni 2.juuli 2023.

R, 30. juunil  ja L, 1. juulil toimuvad tantsupeo etendused Kalevi keskstaadionil.
P, 2. juulil toimub rongkäik ja laulupidu Lauluväljakul.

Oluline info

XIII noorte laulu- ja tantsupeo korralduses lähtutakse Eesti Vabariigi Valitsuse, Terviseameti ja teiste riiklike- või kohaliku omavalitsuste asutuste igal ajahetkel kehtivatest reeglitest, nõuetest ja võimalikest piirangutest.

Kollektiivi kontaktisik peab peole registreerumisel edastama info XIII noorte laulu- ja tantsupeo protsessis osalemise tingimustest kollektiivi liikmetele ja alaealiste kollektiivi liikmete lapsevanematele.

Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus jätab õiguse teha protsessi korralduses, peo ajakavas ja tingimustes muudatusi ning täiendusi.

Käesolev osalemise tingimused dokument on kollektiivi peole registreerimise avalduse lahutamatu osa.

Täiendav info:
Eneli Vaasna
Väliskollektiivide kuraator
e-post: [email protected]

www.laulupidu.ee